Kamienica wybudowana przy ulicy Kolegiackiej przez Ernesta Neubartha, zachowana do dziś. Źródło: kaliszczasemmalowany.pl
Kamienica wybudowana przy ulicy Kolegiackiej przez Ernesta Neubartha, zachowana do dziś. Źródło: kaliszczasemmalowany.pl

Ok. 1800 r. rozebrano jedyną murowaną bramę miejską w Sieradzu, pamiętającą zapewne czasy Kazimierza Wielkiego. Był to okres, kiedy w Sieradz był pod okupacją pruską. W kwietniu tego roku miasto padło ofiarą ogromnej pożogi. Władze pruskie nakazały potem budowę w centrum wyłącznie domów murowanych. W tym okresie w mieście rezydowało także wielu przybyszów obsługujących pruskie wojsko i zwykłych rzemieślników. Jednym z nich był Ernest Neubarth, chirurg. W 1800 r. kupił on on sieradzkiej kapituły kolegiackiej pustą parcelę (43 x 16,5 łokci) położoną w fosie dawnego wału miejskiego. Przed 1803 r. wzniósł na niej kamienicę.

Chirurg Neubarth zmarł w 1819 r. Kamienica należała potem do jego żony, następnie do syna, także Ernesta, piastującego stanowisko konduktora komunikacji wodnej i lądowej. W 1842 r. odkupił on "dom murowany" od rodzeństwa, płacąc 9000 złotych polskich (1350 rubli srebrnych). W tym roku ślad się urywa - nieruchomość kupił w 1866 r. na licytacji Teofil Kowalski, ale w kontrakcie nie wymieniono w szczegółach jej składników. Nie wiadomo przez to, czy kamienica pod dzisiejszym adresem Kolegiacka 16 to dom wzniesiony przez Neubartha, jest to jednak prawdopodobne.

Budynek obecnie (X 2018) przechodzi remont elewacji. Nie jest wpisany do rejestru zabytków i wątpliwe, by zostały przy tym wykonane badania architektoniczne. Obecnie jest pozbawiony detali architektonicznych, także charakterystycznych gzymsików widocznych na najstarszym zachowanym zdjęciu kamienicy - fotografii Szalaya z 1903 r. (powyżej).