POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE...

PROŚBA

 

Autor strony odnotował obecność informacji prezentowanych na stronie w kilku publikacjach książkowych. Nie wszystkie z nich zostały sporządzone w oparciu o uznane zasady.

Uprzejmie proszę, w przypadku korzystania informacji zawartych na stronie, o cytowanie źródła. Jest to wyraz szacunku dla autora i oznaka rzetelności autorskiej.

Obecnie uaktualniane są działy:

 

Dobra ziemskie - na podstawie ksiąg hipotecznych z XIX-wiecznego powiatu sieradzkiego oraz na podstawie planów pomiarowych z XIX i XX wieku (Historyczne plany)

 

Sieradz - notatki o kamienicach w mieście

 

Powstaje mapa dóbr ziemskich w regionie sieradzkim w XIX wieku - wersja testowa dostępna w odpowiedniej zakładce

 

NOWY NUMER KWARTALNIKA NA SIERADZKICH SZLAKACH !

 

Numer 1/2019 jest poświęcony miastu Sieradz.

 

Więcej informacji na FB Kwartalnika

Kwartalnik dostępny jest w kilku punktach na terenie Sieradza:

 

- Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Żwirki i Wigury 4
- Księgarnia "Róża " przy Al. Pokoju 11
- Punkcie Informacji Kulturalnej, ul. Rynek 18
- Przedsiębiorstwo Optimus, ul. Jana Pawła II 84k

- Salon fryzjerski, ul. Krakowskie Przedmieście 2

 

Poza Sieradzem
- Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ul. Narutowicza 13, Wieluń
- W Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 7,
Zduńska Wola

- W sklepie Żabka, ul. Iwaszkiewicza 12, Zduńska Wola