PROŚBA

 

Autor strony odnotował obecność informacji prezentowanych na stronie w kilku publikacjach książkowych. Nie wszystkie z nich zostały sporządzone w oparciu o uznane zasady.

Uprzejmie proszę, w przypadku korzystania informacji zawartych na stronie, o cytowanie źródła. Jest to wyraz szacunku dla autora i oznaka rzetelności.

 

W kwietniu ukazał się nowy numer kwartalnika Na Sieradzkich Szlakach!

 

Wydawany przez sieradzki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jest 128 numerem pisma w 32. roku działalności redakcji.

 

Numer jest poświęcony gminie Widawa. Polecamy lekturę.

 

Więcej informacji na FB Kwartalnika:
https://www.facebook.com/nasieradzkichszlakach/

 

Kwartalnik dostępny jest w kilku punktach na terenie Sieradza:

 

- Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Żwirki i Wigury 4
- Księgarnia "Róża " przy Al. Pokoju 11
- Punkcie Informacji Kulturalnej, ul. Rynek 18
- Przedsiębiorstwo Optimus, ul. Jana Pawła II 84k

- Salon fryzjerski, ul. Krakowskie Przedmieście 2

 

Poza Sieradzem
- Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ul. Narutowicza 13, Wieluń
- W Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 7,
Zduńska Wola

- W sklepie Żabka, ul. Iwaszkiewicza 12, Zduńska Wola

<STRONA W BUDOWIE>

 

Witam na stronie poświęconej różnym ciekawostkom dotyczącym historii Ziemi Sieradzkiej. Jest ona odpowiedzią na brak wielu informacji poszukiwanych przeze mnie w Internecie w trakcie poszukiwań genealogicznych. Czasami informacje istnieją, ale trzeba ich bardzo dokładnie szukać. Ten portal ma więc za zadanie zbieranie istniejących informacji na temat regionu sieradzkiego, a także ciekawostek, które odkrywać można w źródła pisanych przechowywanych w naszych archiwach, takich jak np. księgi metrykalne. Wbrew nazwie sugerującej, że z ksiąg tych dowiadujemy się o chrztach, ślubach i zgonach, często pojawiają się w nich także informacje, które wprost lub pośrednio sygnalizują istnienie na naszych ziemiach budowli dworskich, instytucji, czy choćby karczem, kuźni, młynów i innych symboli dawnej wsi.

Największym sukcesem dla autora tej strony byłoby jej urośnięcie do rangi kompendium wiedzy o regionie. Oczywiście pokrewne witryny już istnieją, traktujące czy to konkretnie o Sieradzu, czy o wsiach sieradzkich, czy jeszcze o czym innym. Z poszanowaniem prawa autorów do swoich tekstów będę starał się przenosić tutaj wszelką wiedzę na temat Ziemi Sieradzkiej. Zgadzając się z tezą, że najmilszym środkiem zdobywania wiedzy jest książka, zdaję sobie sprawę, że obecnie każda poprzedzona jest edycją komputerową. Może więc strona ta będzie przydatna przyszłym autorom w procesie gromadzenia informacji.

Trudno jest przedstawiać historię obszaru całościowo, ze względu na stopień skomplikowania powiązań, i trudno również znaleźć odpowiedni sposób podziału materiału.

Na tej stronie przyjąłem kościelny podział terytorialny za podstawę, z kilku względów. Po pierwsze, korzystając z ksiąg metrykalnych, które przyporządkowane są konkretnym parafiom, łatwiej opisywać historię terytoriów każdej parafii. Po drugie, również inne źródła, jak np. Księga Uposażeń Jana Łaskiego z XVI w. opisują nasze tereny wg podziału kościelnego. Po trzecie, podział kościelny wydaje się bardziej trwały od administracyjnego- o przynależności miejscowości decyduje w dużej mierze odległość od kościoła.

W zakładce Parafie tego portalu znaleźć można listę kilku parafii z najbliższej okolicy Sieradza, o których w tym stadium istnienia strony będę zbierał informacje. W większości należały one do dekanatu sieradzkiego z lat po 1867 r. Każda parafia docelowo ma być opisana istniejącymi informacjami n.t. jej historii, danym ze źródeł takich jak wspomniana Księga Uposażeń, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, stare mapy, Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego(...), księgi metrykalne i stanu cywilnego parafii oraz wszelkie inne materiały dotyczące tematu. W miarę możliwości również poszczególne miejscowości wchodzące niegdyś w skład parafii będą opisane na osobnych podstronach.

Zapraszam do zapoznawania się ze stroną.

JJ

 

 

SPROSTOWANIE

 

Informacje podawane na tej stronie często pochodzą z wielu źródeł. Źródła te sięgają czasem bardzo odległych czasów, ale dostęp do nich jest pośredni, przez inne, nowsze źródła, które się do tych starych odwołują. Przez to mamy zjawisko istnienia czasem sprzecznych bądź zupełnie mylnych informacji. Nie mając możliwości ich weryfikacji, podaję je tak ja je znalazłem, wraz z odniesieniem do źródła bądź zaznaczeniem sprzeczności. Na końcu każdej strony znajduje się akapit poświęcony źródłom, które dostarczyły informacji do danej podstrony. W samych artykułach zaś informacje te są zestawione w jeden chronologiczny ciąg, bez rozróżnienia na źródła z których pochodzą. Trzeba pamiętać, że niektóre informacje mogą być błędne(jak np. różne daty budowy kościoła w Chojnem, czy pierwsza wzmianka o Dąbrowie Wielkiej), ale jako niemożliwe (przynajmniej pozornie) do zweryfikowania muszą tu zostać uwzględnione.

Aktualizacje:

 

16.08.2017 - Dobra ziemskie / Majaczewice

12.08.2017 - Dobra ziemskie/ Brąszewice/ Inwentarz z 1781 r.

19.07.2017 - Dobra ziemskie/ Zapolice/ Opis z 1829 r.

 

 

26.1.2015 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji

24.1.2015 - Dziedzice i posesorzy, nauczyciele, ekonomowie

23.1.2015 - Pracownicy dworscy/ Ogrodowi, kucharze

22.1.2015 - Pracownicy dworscy/ Owczarze

 

22.1.2015 - Pracownicy dworscy/ Gorzelani, mielcarze

21.1.2015 - Pracownicy dworscy/ Karczmarze

10-12.09.2014 -Oficjaliści, pracownicy dworscy, Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji/...

 

15.1.2014 - Dąbrowa Wielka

16.1.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji, Oficjaliści dworscy, Kliczków Mały

18.1.2014 - Parafie/Wróblew

24.1.2014 - Pracownicy dworscy

25.1.2014 - Parafie/Charłupia Mała
28.1.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji, Oficjaliści dworscy
4.2.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji, Pracownicy dworscy

5.2.2014 - Męka\organiści

8.2.2014 - Burzenin, Kliczków Mały\organiści, księża

10.2.2014 - Męka\organiści, księża  Burzenin\mapa, urzędnicy  Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\kowalstwo

11.2.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\szewstwo, krawiectwo, płóciennictwo, młynarstwo, strycharstwo, bednarstwo

12.2.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\kowalstwo, Oficjaliści dworscy/Ekonomowie

15.2.2014 - Oficjaliści dworscy/Włodarze i karbowi, Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\szewstwo

16.2.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\krawiectwo, płóciennictwo, strycharstwo, bednarstwo, garncarstwo
17.2.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\ciesielstwo, Chojne

18.2.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\kuśnierstwo, stolarstwo, dranicarstwo, pilarstwo, kołodziejstwo

19.2.2014 - Pracownicy dworscy\gorzelani

20.2.2014 - Pracownicy dworscy\karczmarze, mielcarze, kucharze

21.2.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\szklarstwo, smolarstwo, rymarstwo, blacharstwo, ślusarstwo, aptekarstwo, piekarstwo, gwoździarstwo, kominiarstwo, kotlarstwo, szmuklerstwo, mydlarstwo, powroźnictwo, rybactwo, rzeźnictwo, tkactwo

22.02.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\murarstwo, Pracownicy dworscy/owczarze, ogrodowi

23.02.2014 - Pracownicy dworscy/forszpani

24.02.2014 - Pracownicy dworscy/rataje

25.02.2014 - Pracownicy dworscy/fornale, lokaje i służący
26.02.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji\kupiectwo

28.02.2014 - Dziedzice i posesorzy

3-4.03.2014 - Uaktualnienia: Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji, Dziedzice i posesorzy, Oficjaliści dworscy, Pracownicy dworscy, Organiści: Burzenin, Brzeźnio, Męka, Kliczków Mały, Dąbrowa Wielka
8.03.2014 - Uaktualnienia: Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji, Oficjaliści dworscy, Pracownicy dworscy, Organiści: Brzeźnio, Dąbrowa Wielka, Chojne
9.03.2014 - Burzenin, Zasięg terytorialny: Charłupia Mała i Wielka, Dąbrowa Wielka, Męka,
12.03.2014 - Zasięg terytorialny: Dąbrowa Wielka, Męka, Stolec.
27.03.2014 - Oficjaliści dworscy (ekonomowie, włodarze)
09.04.2014 - Oficjaliści dworscy (borowi)
13.04.2014 - Pracownicy dworscy (karczmarze, gorzelani, owczarze)

17.04.2014 - Pracownicy dworscy (mielcarze, kucharze, ogrodowi), Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji(młynarze)

18.04.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji(kowale, szewcy, krawiectwo, garbarstwo, kuśnierstwo, płóciennictwo)

19.04.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji, Oficjaliści dworscy, Organiści(Korczew, Męka, Burzenin, Dąbrowa, Brzeźnio)

22.04.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji(kowalstwo, młynarstwo)

24.04.2014 - Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji, Oficjaliści dworscy

25.04.2014 - Pracownicy dworscy, Dziedzice i posesorzy, Inne zawody i funkcje

06.06.2014 - Parafie/Kamionacz - terytorium, mapka

15.06.2014 - Parafie/Kamionacz - opis

30.06.2014 - Pracownicy dworscy/karczmarze, gorzelani, mielcarze

1.07.2014 - Pracownicy dworscy/ogrodowi, kucharze, Oficjaliści dworski/ekonomowie,włodarze

2.06.2014 -  Oficjaliści dworski/borowi, Parafie/Kamionacz, Męka, Kliczków Mały, Rossoszyca, Burzenin(organiści), Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji/bednarstwo,ciesielstwo,strycharstwo

4.06.2014 -  Ośrodki i przedstawiciele dawnych profesji/...

2.09.2014 - mapy parafii: Sieradz, Złoczew, Stolec, Marzenin, Zduńska Wola, Korczew

31.08.2014 - Oficjaliści dworscy/borowi