Pierwsza wzmianka o wsi (z 1357 r.) dotyczy potwierdzenia przez króla Kazimierza Wielkiego własności dla arcybiskupów gnieźnieńskich, w których posiadaniu był Wojków do II rozbioru Polski. Na cmentarzu (przy głównej alejce) zachował się w stanie szczątkowym grób powstańców z partii Wincentego Pągowskiego, zabitych przez Rosjan w okolicy dworu we Wrzącej w dniu 16 listopada 1863 r. z następującym napisem na głazie: "Grób powstańców z oddziału Wincentego Pągowskiego poległych we Wrzącej 16 XI 1863 r. w walce z Rosjanami o wolną Polskę: Wincenty Pągowski lat 24 z Kucharek, Piotr Andrzejczak lat 20 z Ostrowa Wlkp., Walerian Bilski lat 20, Chrzanowski lat 26, Roman Engelman lat 25 z Kalisza, Jan Kamiński lat 21 z Charłupi Wielkiej, "Kazimierek" lat 24, Kubarkiewicz lat 28, Wojciech Lepel lat 23 ze Zmyślonej, Karol Linger ze Zduńskiej Woli, Konstanty Mankowski lat 24 z Turska, Konstanty Milecki lat 22 z Warszawy, Podciechowski lat 22 z Rudnik, Paweł Szewczyński lat 27 z Kościelnej Wsi, Teofil Winkler lat 27, Michał Wiśniewski lat 25 z Minziowa oraz czterech nieznanych powstańców z wieku 24-30 lat. Historia to pamięć i groby." Pierwszy kościół był tu już w pocz. XV w. Obecnie stoi tu neogotycki kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, wzniesiony w 1904 -1908 r. w miejsce poprzedniego, drewnianego z 1646 r., restaurowanego od podstaw w 1756 r. (fundacji abp. Macieja Łubieńskiego) zniszczonego przez pożar. Barokowe wyposażenie pochodzi częściowo z poprzedniego kościoła. Napis na tablicy pamiątkowej na cmentarzu, z której cytat jest powyżej, został zmieniony.

Źródło: informacje własne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojków_(województwo_łódzkie)