Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Charłupii Wielkiej

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła
Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła

Przez Charłupię Wielką prowadziła w średniowieczu odnoga drogi z Sieradza do Krakowa. Pobierano tu cło mostowe. Po raz pierwszy wspomniana w 1364 roku w dokumencie kasztelana spicymierskiego Piotra Świnki, który, posiadając Charłupię i Dzigorzew, sprzedał sołectwo tej ostatniej wsi. Potomkowie Piotra Świnki przyjęli nazwisko Charłupskich. W 1436 roku Charłupia Wielka przeszła w ręce Malskich herbu Nałęcz, następnie pod koniec XVI w. stała się własnością Zapolskich, a od 1680 roku rodziny Walewskich. Po Walewskich, którzy najprawdopodobniej wybudowali obecny dwór, posiadłość objęli Kosmanowie, następnie Kobierzyccy, Reymont, Graeve, od którego odkupili go Mieszczańcy, gospodarujący tu do dzisiaj. W dworze w Charłupi Wielkiej u Walewskich w dniu 19 I 1863 r. Józef Oxiński, dowódca powstańczy, spotkał się z przedstawicielami szlachty sieradzkiej, przedstawiając cele powstania i dyrektywy Rządu Narodowego.

Z Charłupią Wielką związany był Władysław Reymont, który był właścicielem majątku w l. 1912-1913 i przebywał tu (wraz z żoną Aurelią Szabłowską) od wiosny 1912 r. do połowy 1913 r. Podczas pobytu w Charłupi W. powstała powieść "Rok 1794". Reymont został nawet wybrany prezesem "Koła Ogrodniczego Ziemi Sieradzkiej". Uwiecznił on chłopów z Charłupi W. w zbiorze nowel "Pęknięty dzwon". Obecna na jego pogrzebie (1925 r.) delegacja mieszkańców wsi złożyła na grobie wieniec z napisem na szarfie: "Swemu przyjacielowi – chłopi z Sieradzkiego".

 

Na wsch. krańcu dwór, w którym w latach 1912-1913 mieszkał Władysław Reymont. Jest to budowla pierwotnie z końca XVII w. przebudowana w XVIII w. i I poł. XIX w. W zachowanym salonie polichromia wykonana przez Betelmana.

W zaniedbanym parku o powierzchni 4,5 ha, urządzonym w l. 1920-1925, pomniki przyrody: jesion wyniosły, aleja kasztanowców (38 drzew), aleja jesionów, 2 egz. wierzby białej.

Na budynku nowej szkoły usytuowanej przy drodze do Sieradza wmurowana w 1967 r. tablica, wyrażająca wdzięczność mieszkańców wsi dla Władysława Reymonta za ufundowanie budynku szkoły.

W pobliżu dworu, na rzeczce Myi, zachowały się resztki wodnego młyna, zwanego "Wygodą". Jego właścicielami od końca XIX w. byli Jaraszkiewiczowie. Młyn pracował do ok. 1950 r., uruchamiał prądnicę o mocy 48 KM. Wł. St. Reymont z okazji ślubu Stefana i Marii Jaraszkiewiczów darował im stół, kredens i kanapę. Był tu też drugi młyn, który nazywano "Myja".

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, wzniesiony w miejscu poprzedniego drewnianego w stylu baroku klasycyzującego fundowali Jan Walewski, chorąży sieradzki wraz z żoną Teresą, w r. 1797. Jest to budowla jednonawowa, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym półkoliście. Wewnątrz sufity z fasetą, ściany rozczłonkowane pilastrami. Okna z dekoracją stiukową. Ołtarz główny późnobarokowy, dwa ołtarze boczne barokowo-klasycystyczne. Ambona murowana klasycystyczna z 1 połowy XIX w. Plebanię wystawił ks. Marcin Rosiński w 1877 r. W kościele tym, jako jedynym w byłym powiecie sieradzkim, odprawiały się nabożeństwa dla Polaków w czasie okupacji hitlerowskiej (wszystkie inne kościoły katolickie Niemcy zamknęli).

Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • kościół parafialny pw. Bartłomieja, 1797, nr rej.: 806 z 28.12.1967
  • zespół dworski, 1 poł. XIX w.:
    • dwór, nr rej.: 807 z 28.12.1967
    • park, nr rej.: 300 z 8.02.1979

Terytorium parafii.

 

W Liber Beneficiorum Jan Łaski podaje:

 

Chartlupia maior, Drzazny, Clyczkow duplex, Rowy, Chayow, Oraczow.

 

W Tabelli miast, osad... wymienione są:

 

Buczek (prywatna), Charłupia wielka (prywatna), Drząznia (prywatna), Machała (rządowa), Rowy (prywatna), Tumiday (rządowa)

 

oraz przypisane do Charłupii (nie podano czy Wielkiej, czy Małej):

 

Brzeziny, Bugay, Harłubna, Józefów, Michaszczyzna, Topielec, Tworkowizna, Utrata, Wygoda.


W latach 1839-1841 w aktach urodzeń pojawiają się miejscowości:

 

Charłupia Wielka, Oraczew, Rowy, Drzązna, Józefów, Fituch młyn, Tworkowizna, Złotowizna, młyn Grobelny.

 

 

Przypuszczalny zasięg par. Charłupia Wielka w latach 1839-1841
Przypuszczalny zasięg par. Charłupia Wielka w latach 1839-1841

Księża podpisujący się w księgach stanu cywilnego:

 

1718-xxxx - Bonawentura Gietlewicz

...

1800-1833 - Mikołaj Borowski

1834-1840 - Józef Strzałkowski

1840-1848 - Kacper Gadziński

1848-1851 - Franciszek Jamroziński

1851-1856 - Jan Cekulski ?

1856-1860? - Rosiński

...

?1872-1875? - Stanisław Taborski

...

?1893-1898 - ? Jewoński

1898-1899 - dziekan sier. Wł. Mikołajewski

1899-1902- Konstanty Kamieniecki

1902-1904 - Hipolit Wysokowski

1904-1904 - Andrzej Rosiński

1904-1908 - Teodor Suk

1908-1912 - Walery Drzymała

1912-...     - Ignacy Kot... ?

 

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Charłupia_Wielka