Dobra ziemskie Nowawieś, Zapole, Dury i Potok z przyległościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskiem położone

 

 • 19 VI 1796 – Ignacy Błeszyński, właściciel Brzeźnio i Złoczewa, kupuje dobra Nowa Wieś za 65000 złp
 • 1796-1829 – dobra Nowa Wieś są częścią klucza złoczewskiego (patrz notatka o dobrach Złoczew, Brzeźnio, Nowa Wieś)
 • ~1813 – po śmierci Błeszyńskiego dobra złoczewskie dziedziczą jego dwie przyrodnie siostry: Heleny Wężyk z Jordanów oraz Konstancji Walewskiej z Jordanów.
 • 3 VIII 1825 – podział dóbr złoczewskich na dwie schedy: majętność Brzeźnio i Nowa Wieś oraz Złoczew; dobra Brzeźnio i Nowa Wieś dostają się sukcesorom Bogumiła Walewskiego, Annie 1v. Bartochowskiej 2v. Psarskiej z sukcesorami i Kunegundzie Szembek z sukcesorami (a dobra Złoczew zapewne przypadły Stadnickim)
 • 19 IV 1828 – mocą działów dobra Nowa Wieś otrzymują: Kunegunda z Walewskich Szembekowa oraz Piotr Szembek, Teresę Męcińska, Ludwika Taszycka i dzieci Urszuli Wierzchlejskiej: Józef i Marianna w szacunku 377954 złp i 20 gr
 • 1829 – postępowanie spadkowe i działy po śmierci Kunegundy z Walewskich h. Szembek; jej część przechodzi na własność dzieci: Piotra Szembeka, Teresę Męcińską, Ludwikę Taszycką i dzieci Urszuli Wierzchlejskiej: Józefę i Mariannę
 • ~1829 – powstaje oddzielna księga wieczysta dla dóbr Nowa Wieś[i]
 • 10 VII 1835 – państwo konfiskuje schedę Piotra h. Szembeka, która przechodzi na własność Skarbu Państwa
 • ~1838 – postępowanie spadkowe po Józefie Wierzchlejskim, w którym jego scheda przypada Mariannie z Wierzchlejskich i Lucjanowi Rembowskim
 • ~1840 – schedy Teresy Męcińskiej i Ludwiki Taszyckiej przechodzą na Lucjana i Mariannę Rembowskich
 • 6 XI 1843 – na licytacji odbytej przed Trybunałem Kaliskim po przymusowym wywłaszczeniu właścicieli dobra nabywają Lucjan i Marianna Rembowscy za 327352 złp i 10 gr (49103 rbs)
 • VI 1855 – powstaje mapa granicy między Nową Wsią a dobrami Pyszków i Lipno autorstwa geometry Józefa Kozłowskiego
 • ~1855 – w skład dóbr Nowa Wieś wchodzą folwarki Nowa Wieś, Zapole, Rembów i Zgórz oraz wsie zarobne Nowa Wieś, Zapole i Borowisko, a także osada czynszowa Potok i lasy
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów na rzecz włościan przechodzi 280 mórg i 178 prętów we wsi Nowa Wieś, 328 mórg i 213 prętów we wsi Zapole, 64 morgi i 120 prętów we wsi Wzgórz (czyli raczej Zgórz), 115 mórg i 67 prętów we wsi Borowiska, 495 mórg we wsi Potok oraz 229 mórg i 54 pręty we wsi Próba (razem 1513 mórg i 32 pręty)
 • 1869 – mocą postanowienia Komisji Likwidacyjnej na własność włościan osady Zgórze przechodzi 41 mórg ziemi
 • 1870 – pomiar dóbr przez geometrę Dąbrowskiego
 • ~1871 – całkowita rozległość ziem włościańskich w dobrach Nowa Wieś wynosiła 281 mórg i 201 prętów, w tym 6 mórg i 155 prętów nieużytków
 • ~1873 – od dóbr odłączają się folwarki Zapole, Rembów i Zgórz, po czym założone są dla nich odrębne księgi wieczyste
 • ~1873 – powstaje drugi tom księgi wieczystej

 

 

 


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Nowa Wieś, T. 1, sygn. 470.