Dobra ziemskie Wrząca z przyległościami Zimnawoda, Migacz w powiecie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 • koniec XVIII w. – dobra posiada Kajetan Grodzicki
 • 20 II 1798 – wskutek transakcji między rodzeństwem Grodzickich dobra przechodzą na Józefa Grodzickiego za 200000 złp
 • ~1802 – uregulowanie własności dóbr w księgach hipotecznych administracji pruskiej
 • ~1821 – po Józefie Grodzickim dobra odziedziczyli Tadeusz, Filip, Ludwik, Teodozja, Anastazja, Stanisława i Józefa Grodziccy; powstaje księga wieczysta dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 24 V 1832 – przed notariuszem w Kaliszu dobra nabywa od rodzeństwa Tadeusz Grodzicki za 290000 złp
 • 1864 – w wyniku ukazu o uwłaszczeniu chłopów na własność włościan przechodzi 509 mórg i 10 prętów ziemi we Wrzącej i 15 mórg i 262 pręty we wsi Borek; w tym czasie dobra składają się z przyległości Migacz, Zimna Woda oraz osady młynarskiej i karczemnej Dębiniec
 • 21 VI 1879 – dobra przechodzą na Józefa Grodzickiego, syna Tadeusza, mając wówczas wartość 152154 rbs
 • ~1898 – po śmierci Józefa Grodzickiego dobra dziedziczą dzieci: Tadeusz, Janina Zakrzewska i Ignacy.
 • 20 III 1898 – za 100001 rbs dobra nabywa na wyłączność Tadeusz Grodzicki, ostatni właściciel dóbr przed wojną i parcelacją
 • ~1899 – powstaje rejestr pomiarowy dóbr geometry Umińskiego; dobra mają 1402 morgi i 197 prętów
 • 1931 – powstaje 3-arkuszowy plan gruntów majątku prywatnego Wrząca autorstwa i pomiaru Franciszka Sułkowskiego[ii]; dobra mają 661 ha i 6492 metry kwadratowe.
 • 1937 – powstaje  plan gruntów części majątku prywatnego Wrząca autorstwa i pomiaru Franciszka Sułkowskiego[iii]; wydzielona zostaje nieruchomość o powierzchni 98 ha 3922 metrów kw., dla której powstaje księga hipoteczna pod nazwą „Kolonia Wrząca”; po wydzieleniu kolonii w dobrach pozostaje 563 ha i 2573 m kw., na których ciąży pożyczka od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie
 • 6 IX 1944 – na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej majątek Wrząca przechodzi na własność Skarbu Państwa na cele tejże reformy; powstaje ponad 70 osad przydzielonych następnie rolnikom; powstaje szkic parcelowanego majątku[iv]
 • 1959 - powstaje szkic resztówki byłego majątku Wrząca autorstwa inż. Emila Kelma[v]

 


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Wrząca, T. 1, sygn. 782.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Wrząca, T. 1, sygn. 782.

[iii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Wrząca, T. 1, sygn. 782.

[iv] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Wrząca, T. 1, sygn. 782 (kopia z 1946 r. M. Filipczenkowa)

[v] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Wrząca, T. 1, sygn. 782.