Dobra ziemskie Wola Dzierlińska z przyległościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim leżące

 

 • 4 IV 1817 – na mocy aktu[i] działowego, po Cyprianie Mikołaju Psarskim dobra przypadają Marii Józefie z Psarskich Sulimierskiej.
 • 9 IX 1818 – Maria Sulimierska zapisuje dobra w testamencie[ii] Nepomucenie z Kęszyckich Rafałowej Kobyłeckiej; dobra warte są 140000 złp
 • ~1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg przepisów Królestwa Polskiego[iii]
 • 20 X 1835 – dobra nabywa Rafał Kobyłecki za 150000 złp
 • 1864 – na mocy Najwyższego Ukazu o uwłaszczeniu chłopów na rzecz tychże przechodzi 151 mórg i 281 prętów kwadratowych ziemi
 • ~1889 – po śmierci Rafała Kobyłeckiego dobra przechodzą w równych cząstkach na 9 sukcesorów: [?] Siewierską, Józefę Iłowiecką, Elodię Raczyńską, Józefa Władysława Kobyłeckiego, Józefa Kobyłeckiego, Konstancję i Helenę Papiewskie (córki Bronisławy Papiewskiej), Olimpię Papiewską, Nepomucenę Piszczatowską i Marię Brzezińską.
 • 14 X 1891 – Maria Brzezińska sprzedaje swoją część dóbr Józefowi Kobyłeckiemu za 4355 rbs
 • 21 XII 1896 – po śmierci Józefa Kobyłeckiego jego część dóbr przejmuje Stanisława Maria Kobyłecka
 • 20 VI 1898 – Helena Papiewska sprzedaje swoją część Józefowi Kolanowskiemu za 3000 rbs [?]
 • 2 IX 1898 – całe dobra nabywa Wilhelm Majmon za 45 852 rbs
 • ~1898 – powstaje rejestr pomiarowy geometry Muszyńskiego
 • ~1899 – powstaje rejestr pomiarowy autorstwa Włodzimierza Dymitrowicza, dobra mają 352 dziesiatyny i 758 sążni kwadratowych
 • ~1899 – w skład dóbr wchodzą „Błota” o pow. 15 dziesiatyn i 191 sążni oraz „Suche” o pow. 10 dziesiatyn i 363 sążni
 • 1902 – część terytoriów (8 dziesiatyn i 1175 sążni) zostaje odłączona w związku z budową kolei żelaznej; powstaje plan pomiarowy geometry Zwolińskiego [?]
 • 30 IX 1904 – [nieczytelny kontrakt dotyczący drogi kolejowej]
 • 6 III 1908 – wydzielenie 224 mórg i 284[?] prętów [?]

 [i] zawarty u notariusza Pstrokońskiego w Sieradzu

[ii] spisany przed notariuszem powiatu łęczyckiego Szczawińskim

[iii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Wola Dzierlińska, sygn. 774.