Woźniki były wsią królewską i przynależały do starostwa sieradzkiego. W XIX w. dobra te sąsiadowały z gruntami miasta Sieradza na zachodzie, Męką na północy, lasem rządowym na wschodzie i Monicami oraz Podłężycami na południu. Zachowały się trzy mapy z lat 1872, 1875 i 1885 potwierdzające to sąsiedztwo. Opis Woźnik pojawia się w Lustracjach Województw Wielkopolskich i Kujawskich. W okresie zaborów dobra stały się szlacheckie z wyjątkiem młyna wodnego i wybraniectwa, które weszły z skład Ekonomii Męckiej.