Dobra ziemskie Grzymaczew część litera D i Włocina litera D z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim województwie kaliskim położone

 

 • 8 IV 1813 – od Ludwiki z Kiedrowskich Chorkowskiej dobra nabywa Honorata z Chorkowskich Schmidt 1v. Wstowska za 38 000 złp
 • ~1821 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • ~1830 – w spadku po poprzedniej właścicielce dobra przechodzą na Józefa Wstowskiego oraz Antoniego Aleksandra i Mariannę Schmidt.
 • ~1836 – po śmierci J. Wstowskiego i A. Schmidta dobra przechodzą na Antoniego, Mariannę i Jana Schmidt oraz Jana Nepomucena Wstowskiego.
 • 9 V 1842 – Antoni, Jan i Marianna Schmidt sprzedają swoje części za 23 900 złp Paulinie z Krąkowskich Karśnickiej.
 • 3 VII 1844 – Karśnicka odkupuje cząstkę Wstowskiego za 4 758 (?) złp
 • 23 VI 1861 – majątek kupuje Bolesław Gierałtowski za 72 000 złp
 • 1864 – na podstawie ukazu o uwłaszczeniu chłopów włościanie otrzymują 10 mórg i 260 p. we wsi Grzymaczew D, 2 m. 102 p. we wsi Kopynia, 7 m. 256 p. we wsi Kopacz i 4 m. 102 p. we wsi Stawki
 • 7 X 1868 – dobra nabywa Franciszka z Morawskich Miłkowska za 15 300 rbs
 • 24 X 1871 – Franciszek Karbowski nabywa za 3205 rbs i odłącza od dóbr folwark Kopacz, dla którego zakłada nową księgę hipoteczną[ii].
 • 1873 – powstaje mapa geometry Tarłowskiego.
 • ~1873 – od dóbr odłączona zostaje realność Stawki, nie zmieniając właściciela; powstaje nowa księga hipoteczna
 • 1874 – powstaje plan dóbr geometry [?]ińskiego
 • 24 XI 1874 – na licytacji dobra kupuje Kazimierz Gierałtowski
 • 13 IV 1875 – Gierałtowski odsprzedaje majątek Antoniemu Kuczamerowi za 9200 rbs.
 • ~1876 – dobra wg rejestru pomiarowego mają 144 morgi 227 prętów miary nowopolskiej
 • 9 VI 1877 –  dobra nabywa Bolesław Białobrzeski za 10 930 rbs
 • ~1888 – po Bolesławie dobra dziedziczą Zofia, Maria, Józefa i Stanisław Białobrzescy oraz Kazimierza Szosland z Białobrzeskich

 



[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi i akta hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Włocin i Grzymaczew D, T. 1, sygn. 235.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi i akta hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. folwarku Kopacz, sygn. 347.