Dobra Ziemskie Włoczyn B i Grzymaczew B w powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewodztwie Kaliskim połozone (do których należy osada Wcisłe zwana – późniejszy dopisek)

 

 • 25 VI 1819 – Józef Zawacki sprzedaje dobra Włocin i Grzymaczew B Alojzemu Wierusz Niemojowskiemu za 70000 złp
 • ~1821 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 10 VI 1823 – dobra nabywa Wincenty Czartkowski (właściciel Krąkowa?) za 42000 złp
 • ~1832 – dobra dziedziczą Teresa Wiesiołowska, Paulina Franciszka Patka, Olimpia, Julian, Nestor, Józef i Henryk Czartkowscy
 • 4 VII 1841 – dobra nabywa Józefa Czartkowska z domu Niemojewska za 34000 złp
 • 1843 – powstaje plan dóbr Grzymaczew B autorstwa geometry Klemensa Raczyńskiego.
 • 8 VII 1844 – dobra nabywa Paulina Patek z domu Czartkowska za 40000 złp
 • 22 VI 1853 – dobra nabywa Henryk Czekierski za 55000 złp (8250 rbs)
 • ~1856 -
 • 31 V 1856 – dobra kupują Wincenty i Michalina Pągowscy za 80000 złp (12000 rbs)
 • 1864 – na podstawie ukazu o uwłaszczeniu chłopów włościanie otrzymują 53 morgi i 203 pręty ziemi
 • ~1870 – oddzielenie od dóbr osady Wcisłe o pow. 1 włóki z młynem wodnym i stawem pow. 1 morgi
 • ~1874 – dobra dziedziczą po Michalinie Pągowskiej dzieci Edmund Franciszek i Józefa i Eufemia Tekla z Pągowskich Pągowska, żona Feliksa
 • ~1876 – licytacja dóbr, na której nabywa je Ignacy Gerlach za 12000 rbs
 • 7 VII 1880 – od Ignacego Gerlacha dobra nabywa Majer Nejman za 8675 rbs.
 • 1880 – powstaje plan i rejestr pomiarowy majątku autorstwa geometry Ottomara Wolle.
 • ~1880 – oddzielenie obszaru 110 mórg i 22 prętów; powstaje nowa księga hipoteczna pod nazwą „część dóbr Grzymaczew lit. B”
 • 12 X 1882 – Nejman wydziela ziemie dla kolonistów: Józefa Jurka, Franciszka Perskiego, Elżbiety Maliszewskiej, Walentego Wągrowskiego, Ignacego Przybylskiego i Michała Karskiego; powstają dla dwóch z nich (Perskich i Przybylskich) dwie nowe księgi hipoteczne o nazwach „osada nr 1 w dobrach Grzymaczew lit. B” oraz „osada nr 2 w dobrach Grzymaczew lit. B”
 • 24 III 1886 – dobra przechodzą w ręce Chaima Nejmana za 3650 rbs.
 • ~1887 – powstaje nowa księga hipoteczna pod nazwą „osada nr 4 w dobrach Grzymaczew lit. B”, dla wydzielonej działki o pow. 13 mórg i 80 prętów, pochodzącej z posiadłości Jabłońskich o pow. 18 m. i 180 p.
 • 1 VI 1888 – majątek nabywa Stanisław Pągowski za 4260 rbs.
 • ~1891 – od tego roku Pągowski rozprzedaje włościanom fragmenty gruntu.

 


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi i akta hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Włocin i Grzymaczew B, T. 1, sygn. 791.