Dobra Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucic i Folwarkiem Zalesie w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 • 1 VII 1811 – dotychczasowy właściciel, Adam Bronikowski, sprzedaje Wójtostwo przed notariuszem kaliskim Bogusławskim Janowi Bielskiemu za 90.000 złp
 • 1820 – powstaje księga hipoteczne dóbr na mocy prawa Królestwa Polskiego[i].
 • 3 IV 1829 – Jan Bielski sprzedaje dobra synowi Franciszkowi za 92000 złp
 • ~1848 – po śmierci Franciszka Bielskiego Wójtostwo dziedziczą dzieci: Jan, Zygmunt, Zenobia i Maria Bielscy.
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów na własność włościan przechodzi 18 mórg i 191 prętów ziemi z terenu Wójtostwa Sieradzkiego oraz 292 morgi i 187 prętów z terenu Wiechucic.
 • 5 IV 1867 – na licytacji drogą działu kupuje Wójtostwo Zygmunt Bielski.
 • 5 VII 1867 – pierwsze rozdrobnienie majątku, dział gruntu o pow. 3 mórg, 133 prętów i 50 pręcików (miary nowopolskiej) nabywają Nepomucen i Izydor Kikowscy; inny o pow. 3 mórg, 44 prętów i 55 pręcików nabywają Kazimierz Bartosz i Antoni Klimas.
 • 1869 – kolejne sprzedaże fragmentów dóbr wójtowskich
 • 8 III 1870 – Zygmunt Bielski sprzedaje Wójtostwo, Wiechucice i Zalesie Bernardowi Guranowskiemu i Moritzowi Brokmanowi za 49000 rbs
 • 1872 – wyłączenie Wiechucic i Zalesia z dóbr, powstaje dla nich osobna księga hipoteczna
 • 5 II 1873 – Wójtostwo nabywają Kajetan i Marianna z Gralińskich Trąbczyńscy. Folwark Wójtostwo Sieradzkie ma wówczas 8 mórg i 62 pręty wraz z zabudowaniami, a oprócz tego grunty o łącznej powierzchni 46 mórg i 51 prętów, jak wykazywała nieznana bliżej mapa.
 • 10 III 1876 – część z gruntu Wójtostwa (działka nr 1307 wg rejestru pomiarowego m. Sieradza[ii]) kupuje Franciszek Garbalski za 715 rbs.
 • 5 IX 1881 – 2 morgi 150 prętów ziemi z Wójtostwa kupują Jan i Emilia Wize.

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Wójtostwo Sieradzkie, sygn. 772.

[ii] AGAD, Komisja Województwa Kaliskiego, ...

 

Plany pomiarowe z terenu dóbr Wójtostwo Sieradzkie

Nazwa: Szkic pierworysu do projektu podziału wspólnych pastwisk we wsi Wiechucice w Starostwie Sieradzkiem położonej
 
Data: 1922 r.
 
Skala: 1:2500 [miara metryczna]
 
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysiegły
 
Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 120.
 
Opis: Prezentowany plan podziału pastwisk na terenie dóbr Wiechucice został wykonany w 1922 r. przez Włodzimierza Dymitrowicza. Geometra odrysował dwa obszary ziemi, nazywane Błonie oraz Kąpie. Prawdopodobnie cały teren był zajęty przez łąki, które rozdzielono między mieszkańców wsi. Błonie sąsiadowało wtedy z gruntami kolonii Wiechutki, kolonii Zalesie, włościan wsi Wiechucice i włościan wsi Chojne, a Kąpie z gruntami kolonii Zalesie oraz włościan wsi Wiechucice. Tereny te zajmowały 47 ha i 1150 metrów kw. powierzchni. Plan zawiera dwie tabele podsumowujące powierzchnię oraz kąty i współrzędne pomiarowe.