Dobra ziemskie Uników z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskiem położone

 • 4 II 1809 – Klemens Psarski sprzedaje majątek Uników Elżbiecie z Psarskich Trąpczyńskiej za 500000 złp
 • 19 I 1810 – dobra nabywa od Elżbiety Trąpczyńskiej jej mąż Teodor
 • ~1820 – dobra dziedziczy bez testamentu córka Trąpczyńskich, Emilia Węgierska
 • ~1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg przepisów Królestwa Polskiego[i]
 • 1826 – po śmierci Emilii Węgierskiej z Trąpczyńskich i na mocy testamentu z 1822 r. dobra dziedziczą Kamila Kornelia oraz Antoni Juliusz Węgierscy (2/3) oraz Nikodem Węgierski, ich ojciec (1/3)
 • ~1836 – po śmierci Nikodem Węgierskiego całość dóbr przechodzi na Kamilę i Antoniego Węgierskich
 • 27 XI 1845 – w drodze działów na licytacji publicznej dobra nabywa nie wymieniony w księdze wieczystej właściciel (zapewne Kamila lub Antoni Węgierscy lub oboje) za 300000 złp i 10 groszy
 • ~1860 – po śmierci Antoniego Węgierskiego dobra przechodzą na Kamilę Kornelię z Węgierskich Tarnowską
 • ~1864 - dobra składają się z Folwarku Uników i wsi Uników, Kamasze, Wilkołek oraz Koloni Emilianów i Wandalin
 • 1864 – zamiana części gruntów między Unikowem a dobrami Klonów (Klonowa); dobra rządowe Klonów (część zwana Uników Kapitulny) otrzymały 124 morgi i 273 pręty ziemi położonej w jednym miejscu w dobrach Uników; dobra Uników otrzymały porozrzucane na ich terenie 119 mórg i 22 prętów ziemi; powstał plan ukazujący zamienione ziemie[ii]
 • 1864 – mocą Ukazu o uwłaszczeniu chłopów, z terenu dóbr odłączono na rzecz włościan 1761 mórg i 153 pręty ziemi miary nowopolskiej: 338 mórg i 247 prętów w Unikowie; 213 mórg i 177 prętów w Kamaszach; 159 mórg i 109 prętów w Wilkołku; 620 mórg i 30 prętów w Emilianowie; 429 mórg i 190 prętów w Wandalinie; później odłączono dodatkowe 9 mórg i 150 prętów w Unikowie, 16 mórg w Emilianowie, 11 mórg i 85 prętów w Kamaszach, 312 mórg i 165 prętów w Wandalowie (sic!, czyli raczej Wandalinie)
 • 1871 – pomiar dóbr przez geometrę Dąbrowskiego[iii] i uaktualnienie tabel likwidacyjnych co do powierzchni niektórych osad włościańskich; rozległość ziemi włościańskiej w Unikowie wynosiła 349 mórg i 86 prętów (344 morgi i 264 pręty ziemi użytkowej); rozległość ziemi włościańskiej w Kamaszach wynosiła 224 morgi i 262 pręty (221 mórg i 55 prętów użytków)
 • ~1873 – grunta uwłaszczonych włościan we wsi Wilkołek mają powierzchnię 159 mórg i 144 pręty (w tym 156 mórg i 248 prętów ziemi użytkowej)
 • 23 VI 1874 – dobra nabywa Emil Tarnowski za 24000 rbs
 • ~1905 – po śmierci Emila Tarnowskiego dobra przechodzą w spadku na dzieci: Stanisława Alberta Tarnowskiego, Marię Cecylię Tarnowską, żonę Antoniego Tarnowskiego, Józefę Marię Tarnowską, żonę Juliana Ciemniewskiego
 • 12 X 1905 – całe dobra „Uników A” nabywa Stanisław Albert Tarnowski za 27928 rbs
 • 25 II 1930 – przed notariuszem Truskowskim w Złoczewie, właściciel Unikowa Stanisław Albert Tarnowski sprzedaje część ziemi trzem prywatnym nabywcom


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Uników, sygn. 752.

[ii] Brak wzmianek o istnieniu i miejscu przechowania planu.

[iii] Brak wzmianek o istnieniu i miejscu przechowania planu/rejestru pomiarowego