Dobra ziemskie Tyczyn w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 

  • Przed 1811 – dobra posiada Ewa Chrzanowska 1v. Łączyńska, dd. Zaborowska
  • 19 IX 1811 – dobra nabywa przed kaliskim notariuszem Godlewskim Joachim Krzysztof Denso za 150 000 złp.
  • 1821 – założono księgę hipoteczną dóbr
  • 23 VII 1830 – dobra przed szadkowskim notariuszem nabywa Ignacy Dobrski za 100.000 złp
  • 1845 – sporządzono opis dóbr[i], do których należał Tyczyn, pustkowie Redzeń,
  • 27 III 1851 - wskutek długów wobec Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Dobrski zostaje wywłaszczony z dóbr, które na licytacji publicznej, odbytej przed rejentem kancelarii ziemiańskiej w Kaliszu Franciszkiem Nowosielskim, przechodzą na własność Skarbu Królestwa Polskiego za 67.000 złp
  • 1855 – powstaje mapa graniczna autorstwa Kesslera między dobrami Tyczyn a dobrami Sokołów

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Tyczyn, sygn. 744.