Maiętność ziemska Stolec, dawniej z dwóch części Litt. A i B składająca się, do której należą wsie Łeszczyn, Broszki, Biesiec i Dąbrówka Miętka wraz z przyległościami i przynależytościami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położona

 

 

 

potem

 

 

 

Dobra Ziemskie Stolec część Litt. A, do których należą części wsi Łeszczyn, Broszki, Biesiec i Dąbrówka Miętka z przyległościami, wszystkie litt. A oznaczone, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położone

 

 

 

potem

 

 

 

Dobra ziemskie Stolec lit. A, do których należą części wsi Biesice z przyległościami i przynależytościami w okręgu i powiecie Sieradzkim, gubernii Warszawskiej położone, dawniej z dobrami Łeszczyn i Broszki jedną hypotekę mające

 

 

 

potem

 

 

 

Dobra ziemskie Stolec litt. A i B, do których należą części wsi Biesiec z przyległościami i przynależytościami w okręgu i powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, dawniej dwie oddzielne hypoteki mające, a teraz w jedną całość połączone

 

 

 

potem

 

 

 

Dobra Ziemskie Stolec A i B w okręgu i powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, dawniej dwie oddzielne Księgi Wieczystej mające, a teraz w jedną całość połączone, do których należą części wsi Biesiec tudzież folwarki Krzyżanka i Filipole

 

 • 21 III 1798 – dział między Szaniawskimi; dobra Stolec lit. A oraz części wsi Broszki, Łeszczyn, Biesiec i Dąbrowa Miętka lit. A nabywa Kajetan Szaniawski za 150000 złp jako spadek po matce; części lit B. wymienionych dóbr i wsi nabył jako spadek po ojcu i matce wartości 130000 złp
 • ~1800 – regulacja hipoteki dóbr wg prawa pruskiego na imię Kajetana Szaniawskiego
 • 1805 – taksa dóbr na 700074 złp 17,5 grosza
 • 1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • ~1820 – dobra Stolec w spadku po Kajetanie Szaniawskim posiadają Ludwika, Józefa Gwidona Rychłowska, Filip i Henryk Szaniawscy
 • ~1832 – rozdzielenie dóbr Stolec A i B; powstaje nowa księga hipoteczna dla Stolca lit. B
 • ~1842 – licytacja publiczna dóbr (razem z częścią B) w Trybunale Kaliskim na drodze przymusowego wywłaszczenia; nabywa je Antoni Olszowski za 276000 złp
 • 10 VI 1842 – połowę dóbr (Broszki, Łeszczyn i Dąbrowę Miętką z przyległościami Folwark Hutniki i posada leśna Teklin) nabywa Jan Sidziński; kontrakt sporządzono przez rejentem Mikołajem Basińskim; Sidziński sprzedał potem tę połowę Janowi Kokczyńskiemu za 90000 złp (13500 rbs)
 • 23 VII 1842 – powstaje mapa granicy między dobrami Stolec A i B a dobrami Łeszczyn z przyległościami; autorem jest geometra Ignacy Zaremba[ii]
 • 22 VI 1843 – Kokczyński sprzedaje swoją część Michałowi Hieronimowi Białeckiemu za 105000 złp (15750 rbs)
 • 3 VII 1847 – Białecki ustępuje swojej części dóbr Aleksemu Kożuchowskiemu za 129000 złp (19350 rbs)
 • ~1850-1851 – postępowanie spadkowe po śmierci Aleksego Kożuchowskiego; wieś Broszki, Dąbrowę Miętką i Folwark Hutniki dziedziczą jego synowie Józef i Telesfor
 • 29 VI 1851 – dobra Stolec wraz z częścią lit. B nabywa od Antoniego Olszowskiego Konstanty Murzynowski; cena wynosi 230000 złp (34500 rbs) oraz 19899 złp 15 gr (2984 rbs 92,5 kop.) jako spłata pożyczki od Towarzystwa Kredytowego
 • ~1853 – odłączenie od dóbr Stolec składowych dóbr Łeszczyn, Burdynówka i posada Teklin; powstaje nowa księga hipoteczna[iii]
 • 1853 – dobra: wieś Broszki, Dąbrowa Miętka i Folwark Hutniki przechodzą na wyłączną własność Józefa Kożuchowskiego w szacunku 129000 złp; transakcja wpisana do KW dóbr Brudzyn
 • ~1853 – odłączenie od dóbr Stolec pomniejszych dóbr Broszki, Dąbrowa Miętka i Hutniki; powstaje nowa księga hipoteczna[iv]
 • 12 VII 1859 – młyn wodny na terenie dóbr Stolec oraz przynależne mu grunt i łąka, czyli cała osada młynarska, staje się własnością Ignacego i Jadwigi Kowalskich mocą kontraktu kupna
 • 6 XI 1860 – osadę młynarską od Kowalskich kupują Józef i Petronela z Depcików Weichmanowie; osada ta sąsiaduje z gruntami włościańskimi i poproboszczowskimi Stolca
 • 1862 – ponowne przyłączenie do dóbr Stolec i księgi hipotecznej dóbr Stolec lit. B z przyległościami
 • 1864 – na mocy Ukazu o uwłaszczeniu chłopów przekazano włościanom 100 mórg 95 prętów ziemi we wsi Stolec i 295 mórg 262 prętów we wsi Biesiec, razem 396 mórg 57 prętów
 • ~1878 – po śmierci Konstantego Murzynowskiego dobra dziedziczą Witold, Stanisław i Feliks Murzynowscy

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Stolec, T. 1, sygn. 662.

[ii] Nie wiadomo czy mapa się zachowała, nieznane miejsce przechowania.

[iii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Łeszczyn, Burdynówka i posada leśna Teklin, sygn. 388.

[iv] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Broszki, Dąbrowa Miętka i Folwark Hutniki, sygn. 33.