Dobra ziemskie Starce, do których Robaszew i Zwierzyniec jako przyległości należą, w powiecie sieradzkim, obwodzie i województwie kaliskim położone

 

 • 27 VI 1818 – wyrok adiudykacyjny Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Kaliskiego, którym dobra przysądzono Jakubowi Lipskiemu, po tym jak zakupił na subhastacji publicznej za 100000 złp[i]
 • ~1821 – powstaje księga wieczysta dóbr na podstawie przepisów Królestwa Polskiego[ii]
 • ? – wywłaszczenie Lipskiego z dóbr; kupuje je Adam Karpiński na licytacji za 125400 złp
 • 13 V 1841 – wyrok adiudykacyjny zatwierdzający własność dóbr Ernestowi Kloss, który kupił je od Karpińskiego za 131400 złp (19710 rbs)
 • 23 IV 1852 – dobra nabywają Emilia z Scholtzów i Ludwik Schüsslerowie za 240000 złp (36000 rbs)
 • 1864 – na mocy Ukazu o uwłaszczeniu chłopów z dóbr przechodzi na własność włościan 51 mórg i 79 prętów ze wsi Starce, 196 mórg i 143 pręty ze wsi Zwierzyniec i 210 mórg i 17 prętów ze wsi Robaszew, razem 457 mórg i 239 prętów.
 • ~1870 – po przemierzeniu, grunta włościańskie w Zwierzyńcu mają rozległość 199 mórg i 295 prętów miary nowopolskiej
 • ~1870? – do dóbr należą nieuwłaszczone: osada wiatraka z zabudowaniami i 4 morgami gruntu oraz osada karczemna na Zwierzyńcu o 10 morgach gruntu.
 • ~1870 – po przemierzeniu osad przed geometrę Dąbrowskiego, grunta włościańskie w Robaszewie mają rozległość 222 morgi i 208 prętów (w tym 4 morgi i 28 prętów nieużytków)
 • 1890 – powstaje rejestr pomiarowy dóbr autorstwa Włodzimierza Dymitrowicza
 • 1894 – powstaje kolejny rejestr pomiarowy [autorstwa Włodzimierza Dymitrowicza?]; dobra mają 1025 mórg i 185 prętów
 • 31 III 1894 – dobra nabywa Stefan Schussler, syn Ludwika, za 77350 rbs
 • ~1899 – dobra otrzymują w testamencie Stefan Schusslera: Anna Schussler (1/4), Konrad Wejgt (1/4) i Maria Wejgt (2/4)
 • ~1899 – grunta włościańskie w Robaszewie mają 113 dziesiatyn i 745 sążni
 • ~1899 - grunta włościańskie w Starcach mają 23 dziesiatyny i 623 sążni
 • 23 XI 1900 – dział dóbr, w wyniku którego całe dobra, a także oddziele dobra Grójec Mały mające swoją hipotekę, stają się własnością Anny Schussler z Hennebergów, żony Stefana Schusslera, mając własność (być może razem z Grójcem) 87500 rbs
 • ~1900 - grunta włościańskie w Zwierzyńcu mają 104 dziesiatynz i 1538 sążni
 • 1901 – powstaje plan, autorstwa geometry Pruchlińskiego, ziemi oddanej włościanom za serwituty, mającej powierzchnię 297 dziesiatyn i 2270 sążni kwadratowych; dla ziemi tej powstaje oddzielna księga wieczysta o nazwie „Część dóbr Starce”
 • 1902 – powstaje plan pomiarowy autorstwa geometry Włodzimierza Dymitrowicza
 • ~1904 – część ziemi z dóbr Starce, o powierzchni 5 dziesiatyn i 1614 sążni, zostaje przyłączona do wydzielonej wcześniej nieruchomości o nazwie „Część dóbr Starce”
 • ~1904 - powstaje drugi tom księgi wieczyste dóbr Starce

 [i] Wcześniej zapisane w woluminie X nr 25 Księgi Ingrosacyjnej

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Starce, sygn. 660.