Dobra Ziemskie Równa, Zakrzewy, Mierzone, Sikuta i Rubice z przyległościami i przynależytościami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskim położone (do których należy osada karczemna Plichna i osada młynarska – późniejszy dopisek)

 • 15 XII 1800 – wartość dóbr, które należą do Aleksandra Ordęgi, wynosi wg taksy 25491 złp[?]
 • 4 III 1805 – Aleksander Ordęga sprzedaje dobra Równa Józefowi Grodzickiemu za 252000 złp
 • ~1821 – po śmierci Józefa Grodzickiego dobra dziedziczą dzieci: Tadeusz, Filip, Ludwik, Teodozja, Anastazja, Stanisława i Józefa
 • ~1821 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 24 V 1832 – aktem działowym dobra nabywa za 190000 złp Ludwik Grodzicki
 • 2 VI 1862 – Grodzicki zapisuje dobra w testamencie Bronisławowi i Wojciechowi Grodzickim
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów na własność włościan przechodzi 181 mórg i 237 prętów ziemi w Równej, 39 m. 134 p. w Rubicach i 21 m. 147 p. we wsi Mierzone
 • 6 IV 1878 – dobra nabywa Bronisław Grodzicki, syn Filipa, za 33000 rbs; kontrakt zawarto przed notariuszem Fiałkowskim
 • ~1884 – powstaje rejestr pomiarowy dóbr autorstwa geometry II klasy Kazimierza Podziemskiego; dobra mają 691 mórg i 115 prętów powierzchni
 • 27 VI 1894 – dobra nabywa Wojciech Grodzicki, syna Filipa, za 33000 rbs
 • ~1899 – nadział włościański w Mierzonej (Mierzonach?) ma powierzchnię 1 dziesiatyn i 166 sążni
 • ~1899 – nadział włościański w Rubicach ma powierzchnię 21 dziesiatyn i 557 sążni
 • ~1900 – nadział włościański w Równej ma powierzchnię 93 dziesiatyny i 33 sążnie
 • ~1902 – powstaje oddzielna księga hipoteczna dla osady młynarskiej o powierzchni 8 mórg i 233 pręty, pod nazwą „osada młynarska w dobrach Równa”
 • ~1902 – powstaje plan i rejestr pomiarowy autorstwa geometry Dymitrowicza
 • ~1903 – wydzielono obszar powierzchni 189 dziesiatyn i 672 sążnie (363 morgi i 200 prętów) nieobjęty serwitutami; założona zostaje dla niego oddzielna księga hipoteczna pod nazwą „część dóbr Równa”
 • 23 IV[?] 1907 – dobra nabywa Władysław Zakrzewski za 39750 rbs
 • 30 VI 1925 – dobra nabywa Andrzej Zakrzewski za 36000 złp; kontrakt zawarto przed notariuszem Blizińskim w Błaszkach
 • ~1930 – sprzedaż fragmentu dóbr o pow. 150 prętów, powstaje dla niego oddzielna księga hipoteczna pod nazwą „osada Równa”
 • 6 IX 1944 – na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra przeszły na własność Skarbu Państwa; dobra rozparcelowano między kilkunastu kolonistów

 


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi i akta hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Równa, sygn. 598.