Plany pomiarowe terenu dóbr Pyszków

Nazwa: планъ земель крестьянами товарищества вержбова изъ имѣнiя пљшковъ (Plan ziem włościan towarzystwa Wierzbowa z dóbr Pyszków)

 

Data: 1902 r. (?)

 

Skala: 1:4200 ? (50 sążni)

 

Autor: Stanisław Cieślina (?), geometra II klasy (oryginał: Zygmunt Łączkowski, geometra)

 

Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 24.

 

Opis: Oryginalny plan powstał na podstawie pomiarów z 1902 r. i ukazuje ziemi włościan należących do towarzystwa, które posiadało obszar zwany Wierzbowa, należący wcześniej do dóbr Pyszków Józefa Kobierzyckiego. Tutaj przedstawiona została jego kopia, wykonana w nieznanym czasie przez innego mierniczego.

 

Plan przedstawia cztery działy ziemi, na których oznaczono ogrody, place, zabudowania, pola (?), łąki, pastwiska, drogi i kanały. Informacje pomiarowe zawarto w tabeli oraz bezpośrednio na odrysowanych obszarach. Dział I leżał między ziemiami dóbr Pyszków i włościan towarzystwa Stare pole; Dział II między ziemiami dóbr Pyszków, włościan towarzystwa Poremby, wspólnoty włościan wsi Pyszków i włościan towarzystwa Malinówka; Dział III między ziemiami dóbr Pyszków i włościan towarzystwa Poremby; Dział wewnętrzny (czwarty) między ziemiami wspólnoty włościan wsi Pyszków. Całkowita powierzchnia Wierzbowej wynosiła 120 dziesiatyn i 1465 sążni.

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.

Nazwa: Pierworys pomiaru części dóbr Pyszków, z której utworzone zostały kolonije Psuje-Malinówka-Wierzbowa odsprzedane kolonistom z udziałem Banku Włościańskiego w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim

 


Data: III 1903 r.

 


Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły

 

 

 

Skala: 1:5000

 

 


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 2.

 


Opis: Przedstawiony plan ukazuje dużą część majątku dworskiego w Pyszkowie, która w okolicach 1903 r. została sprzedana kolonistom tworząc trzy miejscowości: Wierzbową, Malinówkę i Psuje. Grunta te leżały w przeważającej części wokół dominium w Pyszkowie, ale były też dwa małe obszary położone na granicy dóbr. Odrysowano działki z oznaczeniami pomiarowymi, które przypisano wg legendy do następujących kategorii: place i zabudowania, pola, łąki, pastwiska, nieużytki, drogi i rowy. Dużym walorem planu są toponimy (Psuje, Napłatek, Otok, Stawki, Wierzbowa, Poręby). Wg tabeli podsumowującej pomiary, obszar wzięty pod uwagę miał powierzchnię 203 dziesiatyn i 533 sążni. Największy z obszarów otoczony był przez ziemie dóbr Barczew, Kolonii Stare-pole, dóbr Pyszków, wsi Pyszków. Dwa mniejsze sąsiadowały kolejno z dobrami Pyszków, dobrami Nowa Wieś i wsią Pyszków oraz ze wsią Pyszków, dobrami Pyszków, dobrami Nowa Wieś i Kolonią Stare pole.

 

 

 

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.