Dobra ziemskie Prażmów w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 

 • ~1820 – dobra posiada Konstanty Tymieniecki h. Zaremba
 • ~1824 – po śmierci Konstantego Tymienieckiego dobra po połowie dziedziczy jego rodzeństwo, Wincenty Tymieniecki i Tekla Pstrokońska.
 • 18 VI 1824 – Wincenty Tymieniecki kupuje drugą połowę dóbr od siostry Tekli za 32.000 złp. Całe dobra otaksowano jednak na 130.000 złp.
 • ~1825 – powstaje księga hipoteczna dóbr[i]
 • ~1836 – po śmierci Wincentego Tymienieckiego dobra dziedziczą dzieci: Emma Kossobudzka, Seweryn, Ludomiła, Wanda, Antoni, Edward i Bolesław.
 • 1844 – sukcesorowie Tymienieckiego sprzedają dobra na licytacji w Trybunale Cywilnym byłej Guberni Kaliskiej Andrzejowi Węglińskiemu za 115.333 złp i 10 groszy.
 • 28 V 1850 – dobra nabywa Jan Kuntze za 111.000 złp.
 • 31 V 1862 – dobra nabywa, przed notariuszem szadkowskim Sikorskim, Roman Domaniewski za 205.000 złp
 • 1864-1868 – na podstawie ukazu o uwłaszczeniu chłopów oraz postanowienia Komisji Likwidacyjnej, z dóbr przeszło na własność włościan 281 mórg i 243 pręty ziemi.
 • 17 III 1870 – na licytacji odbytej przed rejentem Kancelarii Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim na rzecz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, dobra nabywa Michał Kobierzycki za 20.000 rbs.
 • ~1882 – po śmierci Michała Kobierzyckiego dobra dziedziczą dzieci: Józef, Antonina, Stanisława, Władysław, Anna, Zygmunt, Łukasz i Stefan.
 • 1886 – powstaje rejestr pomiarowy i plan dóbr autorstwa geometry II klasy Włodzimierza Dymitrowicza
 • 8 XI 1899 – na kolejnej publicznej licytacji dóbr odbytej wskutek długów w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim dobra za 8465 rbs nabywa Łukasz Kobierzycki (akt sporządzono u notariusza Władysława Bogowicza).
 • 6 X 1897/1901 (sic?) – dobra nabywa Stefan Kobierzycki
 • 1901 – powstaje kolejny plan dóbr autostwa Włodzimierza Dymitrowicza
 • 13 XII 1910 – dobra nabywają Władysław Jaszowski, Ignacy i Zofia Janina Mielczarkowie za 15.000 rbs.
 • 4 XII 1912 – dobra nabywa za 15.000 rbs Paweł Nowicki.
 • 18 VII 1914 – dobra nabywają Jan i Marianna Szczytek


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Prażmów, sygn. 520.