Plany pomiarowe z terenu dóbr Podłężyce

Nazwa: Pierworys pomiaru dóbr Podłężyce w Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położonych

 
Data: 1882

 
Autor: Wacław Konopacki, jeometra klasy 1; pod kierunkiem Józefa Albina Pełzuckiego, jeometry klasy 2.

 

Skala: 1:5000


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 369

 
Opis: Prezentowany plan dóbr Podłężyce jest tylko fragmentem wieloarkuszowego planu całej majętności, niestety jednak zachował się tylko jeden z nich. Obejmuje on swoim zasięgiem nadrzeczną część dóbr wraz z folwarkiem Chałupki, należące wówczas do Edmunda Stawiskiego. Plan wykonano w skali 1:5000 wg późniejszych adnotacji, bo sama podziałka nie zachowała się (widoczne jest wycięciu u dołu, gdzie mogła się znajdować, lub była umieszczona na innym arkuszu). Plan jest kolorowy, brakuje jednak wyjaśniającej je legendy. Widoczne są pola czerwone, błękitne, seledynowe, niebieskie oraz szaro-niebieska tekstura. Wyjaśnienie zastosowanych symboli literowych wyjaśnia rejestr pomiarowy Bukowińskiego z 1893 r. (ale odnoszący się do pierworysu z 1882 r.). Literami A oznaczono grunty Folwarku Podłężyce, literami B grunty Folwarku Chałupki, literami C Osadę Karczmarską, literami D grunty służby dworskiej i literami E grunty osady młynarskiej. Na zachowanym arkuszu widać głównie obszary oznaczone literami B, a także w mniejszej ilości A i C. Oprócz tych oznaczeń, widoczne są również pary cyfr rzymskich i liter (np. IIIc, IVb) oraz liczby oznaczające prawdopodobnie powierzchnię. Istotnym elementem planu są toponimy: Wielka łąka, Wązka patoka, Szeroka patoka, Na starej rzece, Przypusta, Okrąglica, Prącie, Kąty, duże błonie, Komornicze, Karczmarskie, Rudunek [?], Pod kisielą, Miedze, Pasz...c [?]. Unikalną wartość ma wizerunek przebiegu rzeki Warty oraz umiejscowienie starorzeczy, a także umiejscowienie folwarku, dziś już nie istniejącego. Jego cztery budowle oznaczone są czerwonymi prostokątami.

Obrysowany obszar graniczył z gruntem włościan kolonii Chojne, włościan wsi Piaski, łąką włościan wsi Rzechty (Rzychty), gruntami folwarku Wiechucice oraz włościan wsi Woźniki (Wośniki).

Chałupki zostały odłączone od dóbr Podłężyce w 1893 r.

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.

 

Nazwa: проектъ колонизацiи имљнiя подленжице

 
Data: 1910 r.


Autor: K. Walewski

 

Skala: 1:4200


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 379


Opis: Niniejszy plan pomiarowy ukazuje ziemie przeznaczone pod kolonizację w dobrach Podłężyce. Wśród oznaczonych obiektów topograficznych znajdują się budowle, ogrody, role, łąki, pastwiska, pastwiska zarosłe, lasy, piaski, wody oraz drogi i kanały. Na planie odwzorowano przebieg głównego ramienia rzeki Warty oraz rozplanowanie folwarku dworskiego wraz z pałacem i ogrodem (zabytkowa aleja drzew istnieje w Podłężycach do dzisiaj). Odrysowane działki oprócz oznaczeń pomiarowych posiadają także informacje o właścicielach dopisane później za pomocą ołówka.

Odrysowane tereny dóbr sąsiadowały ze wsią Rzechta, wsią Piaski, osadą młynarską, właścicieli cząstkowych folwarku Stawiszcze, lasem rządowym Leśnictwa Klonowa, wsią Woźniki oraz, przez rzekę, dobrami Chałupki.

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.