Dobra Ziemskie Piotrowice do których należy wieś Abrahamki z przyległościami i przynależytościami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położone

 • 27 VI 1807 – Józef Lubiński sprzedaje Piotrowice Władysławowi Łubieńskiemu za 200000 złp
 • ~1807 – istnieje pruska księga hipoteczna dóbr
 • ~1820 – założona zostaje księga hipoteczna dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • ~1829 – postępowanie spadkowe po śmierci Władysława Łubieńskiego
 • ~1834 – dobra pozostają bez właściciela, gdyż nikt nie zgłosił swoich praw do spadku po Łubieńskim
 • 2 III 1836 – wyrok adiudykacyjny po licytacji wywłaszczeniowej na rzecz Antoniego Strzeszewskiego, który wylicował dobra za 61600 złp
 • 7 VI 1842 – dobra nabywa Paweł Potocki za 90000 złp (13500 rbs)
 • 28 VI 1849 – dobra nabywa Piotr Aleksander Jastrzębski za 110000 złp
 • ~1856 – po śmierci Jastrzębskiego dobra przechodzą na dzieci: Emilię Bogusławę Józefę Walewską, Aleksandrę Władysławę Pstrokońską, Bronisławę Domicjannę, Cecylię Józefę oraz Władysława Ziemowita Jastrzębskich
 • 28 V 1857 – wyrok adiudykacyjny po odbytej w Trybunale Cywilnym Guberni Warszawskiej w Kaliszu licytacji drogą działów; dobra za 146000 (21900 rbs) złp nabywa Józef Siemiątkowski
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów przekazano tymże 136 mórg i 57 prętów ziemi
 • 4 X 1877 – dobra nabywa Antoni Zgagacz za 22500 rbs
 • 1880 – powstaje plan i rejestr pomiarowy dóbr autorstwa Ottomara Wolle
 • ~1881 – powierzchnia 440 mórg i 68 prętów jest objęta pożyczką[?] u Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
 • ~1910 – wydzielona zostaje kolonia Piotrowice o powierzchni 154 dziesiatyny i 250 sążni; powstaje dlań nowa księga hipoteczna
 • ~1910 – w dobrach pozostaje[?] po wydzieleniu kolonii 41 dziesiatyn i 1840 sążni ziemi
 • 15 VI 1920 – dobra nabywają w równych częściach Stanisław Antoni i Kazimierz Zgagaczowie, za 600000 marek; kontrakt zawarto przed notariuszem Tymienieckim w Sieradzu
 • ~1936 – 1/3 dóbr posiada dziedzicznie po Antonim Zgagaczu jego brat Kazimierz Józef Piaszczyński

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi i akta hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Piotrowice, sygn. 517.