Dobra ziemskie Ostrów, do których należą: Pustkowia Godz, Rydzów i Sterna z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone.

 

 

 

potem:

 

Dobra ziemskie Ostrów składające się z wsi i folwarku Ostrów, z folwarku Sudajew z wsią zarobną Rydzów, z folwarku Rybnika v. Dąbrowa, z wsią zarobną Gozdy, z osady Sterna i karczmy Antoniówka w okręgu i powiecie sieradzkim, guberni warszawskiej położone

 

 

 • 8 II 1812 – Jan Feliks Stawiski, dotychczasowy dziedzic, sprzedaje dobra Ostrów Joannie z Mączyńskich Wężykowej za 317000 (lub 370000) złp; kontrakt zawarty przed pisarzem aktowym Departamentu Kaliskiego, Andrzejem Bogusławskim
 • ~1820 – powstaje księga wieczysta dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 22 III 1832 – dobra nabywają Wincenty i Józefa z Kuligowskich Domaniewscy za 292352 złp i 21 gr.
 • 1851 – po śmierci Wincentego Domaniewskiego połowę dóbr dziedziczą dzieci: Antoni Grzegorz Józef, Apolinary Ludwik i Maria Zofia Marszewska Domaniewscy
 • ~1860 – Józefa Domaniewska, żona Wincentego, zrzeka się swej części dóbr na rzecz dzieci; Zofia Marszewska odstępuje swoją schedę z dóbr braciom w zamian za folwark Rybnik (v. Dąbrowa) i wieś Gozdy.
 • ~1861 – od dóbr odłączony zostaje folwark Rybnik v. Dąbrowa oraz wieś zarobna Gozdy, powstaje dla nich nowa księga wieczysta.
 • 22 X 1862 – Antoni G. J. Domaniewski sprzedaje swoją połowę dóbr bratu Apolinaremu za 35941 rbs i 59 kop.
 • 13 XII 1866 – na uposażenie włościan wsi Ostrów i Rydzew odjęto z dóbr 410 mórg i 23 pręty ziemi
 • ~1867 – wiatrak wraz z domem i zabudowaniami i ziemią rozległości 15 mórg zostaje sprzedany Stanisławowi Pertkiewiczowi
 • 1867 – lustracja dóbr przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Kaliszu; wartość oszacowano na 66000 rbs.
 • 1874 – do dóbr należą grunty wieczysto-czynszowe o rozległości 147 mórg i 144 pręty oraz kolonia wieczysto-czynszowa Stewacio o pow. 69 mórg i 150 prętów
 • ~1877 – doba po Apolinarym Domaniewskim dziedziczą synowie: Wacław, Stefan, Stanisław i Konrad i Leon Domaniewscy.
 • 1881 – powstaje plan dóbr autorstwa geometry Ziółkowskiego
 • 4 III 1881 – na licytacji w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim dobra nabywa Paulina z Reszotarskich Domaniewska za 38401 rbs
 • 1885 – powstaje rejestr pomiarowy geometry Kazimierza Podziemskiego; po zniesieniu folwarku Sudajew w skład dóbr wchodzi działka ziemska (?) Sudajew; dobra Ostrów nie licząc ziem wieczysto-czynszowych Sterno, Stewacia i osady młyńskiej liczą 237 mórg i 98 prętów
 • 1898 – od dóbr odłączona zostaje kolonia o powierzchni 554 mórg i 162 prętów; założona zostaje dla niej odrębna księga hipoteczna.

 

 

 


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Ostrów, T. 1, sygn. 489.