Dobra ziemskie Mantyki z przyległościami Sosnowiec Pustkowie i Żabieniec, w powiecie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 

 • ~1793-1806 – regulacja hipoteki dóbr przez administrację pruską
 • 3 III 1804 – od dotychczasowego właściciela, Ignacego Kęszyckiego, dobra nabywa Franciszek Kowalski h. Wierusz za 73000 złp
 • ~1820 – powstaje nowa księga hipoteczna dóbr wg przepisów Królestwa Polskiego[i]
 • 17 III 1823 – Franciszek Kowalski zapisuje dobra w testamencie synowi Kazimierzowi; dobra mają wartość 60000 złp
 • 12 VII 1828 – dobra nabywa Karol Kowalski za 43500 złp
 • ~1843 – po śmierci Karola Kowalskiego dobra dziedziczą dzieci: Henryk, Władysław i Karolina Kowalscy.
 • 9 V 1853 – wyrok adiudykacyjny po odbyciu publicznej licytacji w Trybunale Cywilnym Guberni Warszawskiej, w drodze działu majątku po Karolu Kowalskim; dobra kupuje Henryk Kowalski
 • 10 V 1853 – Kowalski sprzedaje dobra Adolfowi Wehr
 • 15 X 1853 – dobra nabywa Kazimierz Sobierajski za 40000 złp (6000 rbs)
 • 26 VI 1856 – dobra nabywa Alojzy Walewski za 46000 złp (6900 rbs)
 • ~1874 – po śmierci Alojzego Walewskiego dobra przechodzą na dzieci: Wandę Zenobię, Felicję Franciszkę oraz Klemensa Stanisława Eugeniusza Walewskich.
 • 1864 – na mocy Najwyższego Ukazu o uwłaszczeniu chłopów, na własność włościan przeszło 7 mórg i 276 prętów gruntu.
 • 11 VIII 1875 – dwie córki Alojzego Walewskiego (Wanda Mellerowicz i Felicja Kwiecień) sprzedają swoje części dóbr Tekli Walewskiej z domu Bujakiewicz.
 • 10 XI 1875 – Tekla Walewska kupuje trzecią, brakującą część dóbr od Klemensa Walewskiego; łącznie całe dobra kupione dwoma kontraktami kosztowały 9198 rbs
 • 1878 – geometra Ottomar Wolle sporządza plan dóbr
 • 1878 – geometra T. Umiński układa rejestr pomiarowy do planu O. Wollego; dobra mają 220 mórg i 208 prętów
 • 1888 – geometra Włodzimierz Dymitrowicz sporządza rejestr pomiarowy dóbr; ich powierzchnia wynosi 220 mórg i 207 prętów
 • 20 VI 1901 – od spadkobierców Tekli Walewskiej: Mieczysława Stanisława Alojzego Kwiecień, Wacława Kwiecień, Wandy Gadomskiej i Wandy Zenobii Dębskiej, dobra kupują Romuald i Katarzyna Bitner za 21000 rbs; kontrakt zawarto przed warszawskim notariuszem Łuniewskim[ii]
 • ~1901 – nadział włościan miał powierzchnię 4 dziesiatyny i 525 sążni, w tym 380 sążni nieużytków
 • 14 VII 1914 – dobra nabywają za 30000 rbs Władysław i Helena Mirowscy.
 • 13 XI 1917 – dobra kupują w równych częściach Lewek Nyss oraz Jakub Majer Eisner za 130000 marek polskich
 • 20 V 1919 – dobra nabywają Stanisław i Janina Michalscy za 180000 marek
 • ~1920 – dobra wg rejestru pomiarowego mają 220 mórg i 207 prętów
 • 15 V 1925 – dobra nabywa Maria z Nachmanów Tarkowska za 75000 zł
 • 19 XI 1930 – dobra nabywa, na licytacji odbytej w kancelarii notariusza Feliksa Bruśnickiego w Kaliszu na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Tadeusz Nowopolski, płacąc 50000 zł
 • 28 V 1931 – dobra kupuje Józef Kical za 135000 zł
 • ~1931 – właściciele osad włościańskich nr 1, 2, 3, 4 i 5 za zrzeczenie się „służebności pastwiskowych” (serwitutów) oraz za oddanie 15 prętów gruntów (w przypadku osad 1-3), otrzymali na własność 13 mórg i 90 prętów z powierzchni dóbr
 • 6 IX 1944 – na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra przechodzą na własność Skarbu Państwa i ulegają parcelacji na 38 działek

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Mantyki, sygn. 432.

[ii] Akt nr 413.