Dobra ziemskie Ligota z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 

 

 

 • 15 VIII 1812 – Wincenty Tymieniecki sprzedaje dobra Ligota Antoniemu Pstrokońskiemu za 136.000 złp
 • 1820 – założona zostaje księga hipoteczna dóbr na podstawie ustawy hipotecznej z 1818 r.[i]
 • 5 VI 1829 – Antoni Pstrokoński aktem działowym przeznacza dobra córce Joannie, żonie Edwarda Siemianowskiego. Ich wartość oszacowana jest na 80.000 złp
 • 10 XII 1844 – Joanna Siemianowska sprzedaje młyn na Warcie oraz grunt o powierzchni 1 huby miary chełmińskiej za 5.000 złp Pawłowi Kobzie
 • 1845 – Paweł Kobza zrzeka się praw do młyna i gruntu na rzecz Siemianowskiej.
 • ~1850 – po śmierci Joanny Siemianowskiej dobra dziedziczą dzieci: Teresa, Julia, Helena, Waleria, Zdzisław i Natalia Siemianowscy.
 • 12 VII 1853 – wyrokiem adiudykacyjnym po licytacji odbytej przed Trybunałem Kaliskim dobra przechodzą na Jana Zahorskiego, który zaoferował za nie 80.000 złp
 • 5 IX 1857 – dobra nabywają Cyryl i Teodora z Pasikowskich Mazurowscy za 141.000 złp
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów od dóbr na rzecz włościan odłączono 422 morgi i 206 prętów ziemi.
 • ~1870 – po śmierci Cyryla Mazurowskiego dobra dziedziczą dzieci: Stanisława, Wiktoria, Walentyna, Kazimiera, Józefa i Wawrzyniec Mazurowscy.
 • 15 VI 1870 – wyrokiem adiudykacyjnym po licytacji odbytej w Kaliszu dobra przechodzą na Stefana Nowickiego, który zapłacił za nie 29.250 rbs
 • 24 VI 1873 – dobra nabywa Feliks Piaszczyński za 27.000 rbs
 • 1875 – powstaje plan dóbr autorstwa geometry Dąbrowskiego
 • 27 IV 1878 – dobra nabywa Bonawentura Garszyński za 24.000 rbs
 • 18 II 1904 – dobra nabywa syn Bonawentury, Walerian Garszyński za 20.000 złp
 • 1904 – powstaje plan dóbr autorstwa geometry Dymitrowicza[ii]
 • 21 VIII 1908 – dobra nabywa Roman Henryk Szepe za 33.000 rbs
 • 30 I 1913 – dobra nabywa Michał Spychała alias Spychalski za 64.000 rbs
 • 12 X 1917 – dobra kupują w częściach Izydor Skorupa, Szaja Berkowicz i Lejzer Berkowicz (w stosunku 30%, 35%, 35%) za 311.111 marek polskich
 • 1919/1920 – powstaje II tom księgi hipotecznej[iii]
 • 7 II 1920 – dobra nabywają Józef i Anna Kaczorowscy za 550.000 rubli
 • 1 II 1922 – Kaczorowscy zamieniają dobra Ligota za część dóbr Wielgie z Chilem Majerem Pick, akt zawarty przed notariuszem kaliskim Feliksem Brzeźnickim
 • 27 XI 1922 – przed łódzkim notariuszem Lisowskim dobra nabywa za 65.000.000 marek Wacław Henisz
 • ~1934 – po śmierci Wacława Henisza dobra dziedziczą dzieci: Krzysztof Zdzisław, Aleksander Wilhelm i Maria Wanda Heniszowie.
 • ~1933/1934 – następuje parcelacja dóbr, powstają dwa plany rozparcelowanych gruntów autorstwa mierniczego przysięgłego Jerzego Henniga; powstaje ponad 100 parceli, które zostają sprzedane kilkudziesięciu osobom.

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Ligota t. I, sygn. 401.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 233.

[iii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Ligota t. II, sygn. 402.

 

 

Plany pomiarowe z terenu dóbr Ligota