Dobra ziemskie Kościerzyn w powiecie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 

 • ~1795 – dobra posiada Jan Pstrokoński
 • 1796 – własność dóbr zostaje przepisana na synów Jana Pstrokońskiego: Antoniego i Feliksa
 • 19 VI 1807 – ugodą działową między braćmi Pstrokońskimi dobra przechodzą na Antoniego Pstrokońskiego; ich wartość wynosi 120000 złp
 • ~1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 3 VI 1829 – rozporządzeniem Antoniego Pstrokońskiego[ii] dobra stały się własnością jego córki Józefy Wyganowskiej.
 • 15 V 1832 – przed notariuszem szadkowskim dobra nabywa Aleksander Wyganowski za 120000 złp
 • 31 V 1843 – dobra nabywa Stefan Jarosieński za 15000 złp i 1800 złp porękawicznego (22500+270 rbs)
 • 25 VI 1843 – dobra kupuje Aleksy Rozrażewski za 165000 złp (24750 rbs)
 • 6 VI 1862 – przed rejentem warszawskim Stanisławem Zawadzkim dobra nabywa Wincenty Prądzyński za 49245 rbs (328300 złp)
 • 1864 – na podstawie Ukazu Najwyższego o uwłaszczeniu chłopów z dóbr Kościerzyn przeszło na własność włościan 245 mórg i 142 pręty gruntów
 • 1873 - powstaje rejestr pomiarowy autorstwa geometry Dąbrowskiego; dobra mają 646 mórg i 267 prętów
 • 1874 – powstaje rejestr pomiarowy autorstwa geometry Dąbrowskiego
 • 1871/1874/1875 – dobra włościańskie przekazane podczas uwłaszczenia obejmowały 243 morgi i 42 pręty, w tym 9 mórg i 4 pręty nieużytków, a także prawdopodobnie 9 mórg otrzymanych wskutek transakcji z dziedzicem w 1873 r.
 • ~1875 – wartość dóbr oszacowano na 86000 rbs
 • 1885 – Towarzystwo Kredytowe Ziemskie taksuje dobra na kwotę 80000 rbs
 • 1885 – inny wpis w księdze hipotecznej sugeruje, że Towarzystwo Kredytowe Ziemskie otaksowało potem dobra na kwotę 60886 rbs
 • 10 VII 1896 – dobra przechodzą na Władysława Prądzyńskiego, syna Wincentego.
 • 8 XI 1898 – przed notariuszem Kucharskim dobra kupuje Stanisława Prądzyński, syn Władysława, za 35200 rbs
 • 6 IX 1944 – dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra zostały zarekwirowane na rzecz Skarbu Państwa.

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Kościerzyn, T. 1., sygn. 335.

[ii] Księga hipoteczna dóbr Strumiany B.