Dobra rządowe Klonow, składające się z wsiów: A. z wsiów parafii Uników 1) Klonow, 2) Leliwa, 3) Lipicze, 4) Kuznica Zagrzebska, 5) Kuźnica Błońska, 6) Kuźnica Błota, 7) Owieczki z częścią wsi Unikowa, w parafii Godenice 8) Godenice, 9) Sokolenie, 10) Wólka Klonowska, 11) Czartorya, 12) Brąszewice w parafii Wojków wraz z pustkowiami do tejże wsi należącemi; B. Folwarki 1) Górka Klonowska, 2) Kuźnica Zagrzebska w parafii Uników, 3) Brąszewice w parafii Wojków; C. Sołectwa 1) Sołectwo w Godenicach, 2) Sołectwo w Brąszewicach; D. Młyny wodne 1) we wsi Klonowie, 2) na pustkowiu Kiełbasa, 3) w Kuźnicy Błońskiej, 4) w Kuźnicy Zagrzebskiej w powiecie i obwodzie sieradzkim, gubernii kaliskiej położone

  • do 1795 – istnieje starostwo niegrodowe klonowskie, będące własnością królewską rządzoną przez starostę
  • 1826/1828 – na mocy postanowień z tych lat dobra Klonowa należą do Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego
  • ~1838 – nowa regulacja hipoteki, powstaje pierwsza(?) księga wieczysta[i]
  • VII 1842 – powstaje mapa granicy między dobrami Klonowa a dobrami Kuźnica Grabowska autorstwa Klemensa Raczyńskiego (załącznik do aktu przed notariuszem Szrubarskim w Kaliszu z 13 VII 1842 ?)
  • ~1864 – zamiana 119 mórg i 22 prętów rozproszonej ziemi z dóbr Klonowa, zwanej Uników Kapitulny, na 124 morgi i 273 pręty z terytorium dóbr Uników, leżące w jednym miejscu; istnieje „plan zbiorowy” dóbr
  • 1864 – na mocy Ukazu o uwłaszczeniu chłopów, na własność włościan przechodzą grunty dworskie w następujących ilościach: we wsi Wojtyszki 149 mórg i 223 pręty, we wsi Tomczyki 144 morgi i 137 prętów, we wsi Sowiaki 138 mórg i 59 prętów, we wsi Pędziwiatry 141 [147?] mórg i 95 prętów, we wsi Kurpie 135 mórg i 206 prętów, we wsi Lesiaki 207 mórg i 155 prętów, we wsi Moraski 107 mórg i 106 prętów, we wsi Liski 163 morgi i 155 prętów, we wsi Pustkowie 213 mórg i 164 pręty, we wsi Pokrzywniak 83 morgi i 215 prętów, we wsi Ciołki 145 mórg i 21 prętów, we wsi Karsznia 71 mórg i 52 pręty, we wsi Narty 40 mórg i 258 prętów, we wsi Pustkowia Orłowskie 49 mórg i 168 prętów, we wsi Kamienniki 122 morgi i 30 prętów, we wsi Lipki 102 morgi i 200 prętów, we wsi Pustkowia Machety 56 mórg i 121 prętów, we wsi Liszczarze 39 mórg i 148 prętów, we wsi Trzcinka 238 mórg i 256 prętów, we wsi Żarnów 124 morgi i 249 prętów, we wsi Pawelce 49 mórg i 89 prętów, we wsi Pipie 156 mórg i 122 pręty, we wsi Grzyby 240 mórg i 22 pręty, w Pustkowiu Pluta 141 mórg i 167 prętów, we wsi Jonczik 86 mórg i 77 prętów, we wsi Ciongnisy 199 mórg i 74 pręty, we wsi Szale 102 morgi i 226 prętów, w Pustkowiu Budy 89 mórg i 71 prętów, we wsi Zgórniak 38 mórg i 196 prętów, we wsi Tomaniki 95 mórg i 42 pręty, we wsi Trzeciaki 106 mórg i 82 pręty, we wsi Urbany 74 morgi i 101 prętów, we wsi Żuraw 220 mórg i 50 prętów, w Pustkowiu Sowizdzał 153 morgi i 36 prętów, we wsi Sowizdzał I 67 mórg i 2 pręty, we wsi Endrassy 78 mórg i 218 prętów, we wsi Kupiszy 89 mórg i 22 pręty, we wsi Lar 106 mórg i 165 prętów, we wsi Kape 54 morgi i 249 prętów, we wsi Bogusy 103 morgi i 61 prętów, we wsi Bery 52 morgi i 96 prętów, we wsi Cichosz 78 mórg i 14 prętów, we wsi Depa 33 morgi, we wsi Piła 44 morgi i 190 prętów, we wsi Olender 24 morgi i 180 prętów, we wsi Borek 75 mórg i 25 prętów, w Pustkowiu Bukowskie 13 mórg i 268 prętów, we wsi Sałomona 158 mórg i 206 prętów, w Pustkowiu Gałki 353 morgi i 76 prętów, we wsi Podawacz 35 mórg i 8 prętów, we wsi Wrony 135 mórg i 263 pręty, we wsi Morasy 96 mórg i 221 prętów, we wsi Młostki 23 morgi i 20 prętów, we wsi Staniuchy 53 morgi i 18 prętów, we wsi Pasiek 60 mórg i 102 pręty, we wsi Świętki 185 mórg i 277 prętów, we wsi Sopel 139 mórg i 180 prętów, we wsi Sral 29 mórg i 107 prętów, we wsi Szymałki 140 mórg i 10 prętów.
  • 6 IX 1944 – na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra zostają rozparcelowane między 54 właścicieli; powstaje szkic parcelacyjny

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr rządowych Klonowa, T. 1, sygn. 349.