Dobra Kliczków Wielki z przyległościami Gęsina i Rososza w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 

 • 10, 11 i 15 VII 1799 – w działach odbytych przed Komisją Sprawiedliwości powiatu sieradzkiego dobra otrzymuje Sylwester Tarnowski; ich wartość wynosi 79290 złp, 26 gr i 12 denarów (2/3 grosza)
 • 1820 – powstaje księga hipoteczne dóbr na mocy prawa Królestwa Polskiego[i].
 • 1826 – umiera Sylwester Tarnowski, dobra dziedziczą dzieci: Hieronim, Albert, Jan, Julia Wituska i Anicella Tarnowscy.
 • 30 XI 1843 – aktem działowym wszystkie schedy zostały przekazane na rzecz Hieronima Tarnowskiego za 145000 złp (21750 rbs)
 • ~1850 – po śmierci Hieronima Tarnowskiego dobra dziedziczą jego matka Ludwika z Cieleckich Tarnowska (1/4) oraz rodzeństwo: Albert, Jan, Julia Bogusławska 1v. Wituska i Anicella Walewska (3/4)
 • 27 VI 1852 – Ludwika Tarnowska sprzedaje swoją część Albertowi i Janowi Tarnowskim
 • 2 VII 1852 – Anicella Walewska sprzedaje swoją część Albertowi i Janowi Tarnowskim
 • 14 XII 1852 – Julia Bogusławska sprzedaje swoją część Albertowi i Janowi Tarnowskim
 • 22 VII 1858 – Albert Tarnowski sprzedaje swoją część bratu Janowi.
 • 25 VII 1858 - dobra kupują Celestyn i Felicja Józefa Teofila z domu Kozanecka Odechowscy za 750 rbs za każdą włókę nowopolską
 • 31 VIII 1858 – Celestyn Odechowski sprzedaje swoją połowę dóbr żonie Felicji
 • 1859/1860 – kontrakt sprzedaży dóbr z 25 VII 1858 r. zostaje unieważniony, właścicielem zostaje ponownie Jan Tarnowski; dobra warte są wciąż 145000 złp
 • 1864 – na podstawie Ukazu o uwłaszczeniu chłopów na własność włościan przechodzi 237 mórg i 163 pręty w Kliczkowie Wielkim, 288 mórg i 94 pręty ze wsi Gęsina oraz 1135 mórg i 180 prętów w kolonii Kliczków Wielki
 • 11 XI 1868 – na mocy kontraktu z dziedzicem na własność 12 włościan przechodzi 120 mórg gruntu
 • 25 X 1869 – licytacja dóbr przed rejentem kancelarii ziemiańskiej Wilhelmem Grabowskim; dobra nabywa za 10200 rbs Antoni Rozdrażewski, a następnie 4 XI ustępuje ich Maksymilianowi Pestkowskiemu.
 • 1873 – geometra Pełzucki wykonuje rejestr pomiarowy dóbr
 • ~1873 – po przemierzeniu gruntów chłopskich ich powierzchnia we wsi Kliczków Wielki wynosiła 238 mórg i 241 prętów, w tym 3 morgi i 122 pręty nieużytków
 • ~1874 – założony zostaje drugi tom księgi hipotecznej dóbr[ii]
 • 19 VIII 1874 – dobra nabywa Stanisław Pestkowski za 16500 rbs
 • ~1874 - po przemierzeniu gruntów chłopskich ich powierzchnia we wsi Gęsina wynosiła 289 mórg i 41 prętów, w tym 6 mórg i 311 prętów nieużytków
 • 1873/1874 – powierzchnia dóbr w kolonii wynosiła 1133 morgi i 134 pręty (35 mórg i 283 prętów nieużytków)
 • 1878 – powstaje rejestr pomiarowy dóbr autorstwa geometry Szymańskiego; dobra mają 310 mórg i 11 prętów (158 dziesiatyn i 2120 sążni)
 • 1879 – powstaje plan dóbr (osady młyńskiej?) autorstwa geometry Szymańskiego; ma ona 26 mórg i 81 prętów (14 dziesiatyn i 1108 sążni) oraz staw o pow. 10 mórg i 20 prętów (5 dziesiatyn i 380 sążni)
 • 30 IV 1879 – Stanisław Pestkowski sprzedaje osadę młyńską Józefowi Czarneckiemu za 22500 rbs; zostaje odłączona od dóbr i powstaje dla niej księga hipoteczna „osada młyńska w Kliczkowie Wielkim”[iii]
 • 13 VI 1882 – od dóbr odłączono ziemie „Rudunki” i „Zagajnik”, które za 22500 rbs kupił Józef Czarnecki, wcześniejszy nabywca osady młyńskie; ziemie miały wg rejestru pomiarowego z 1879 r. 153 morgi i 50 prętów (78 dziesiatyn i 1188 sążni); założono dla nich osobną księgę hipoteczną „Dobra Kliczków Wielki A”[iv]
 • 6 IX 1944 – na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra przechodzą na własność Skarbu Państwa; dobra rozparcelowano.

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Kliczków Wielki, T. 1, sygn. 328.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Kliczków Wielki, T. 2, sygn. 329.

[iii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. osady młyńskiej w Kliczkowie Wielkim, sygn. 332.

[iv] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Kliczków Wielki A, sygn. 331.