Dobra Kliczków Mały i Folwark Borowizna z przyległościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 

 • 10, 11 i 15 VII 1799 – w działach odbytych przed Komisją Sprawiedliwości powiatu sieradzkiego dobra otrzymuje Szczepan Tarnowski; ich wartość wynosi 96252 złp
 • 1820 – powstaje księga hipoteczne dóbr na mocy prawa Królestwa Polskiego[i].
 • ~1849 – w spadku po Szczepanie Tarnowskim dobra przechodzą na dzieci: Józefata, Emilię Rostkowską i Ignacego Tarnowskich
 • 13 IV 1849 – przed rejentem okręgu piotrkowskiego Stanisławem Markowskim dobra nabywa wskutek działów Ignacy Tarnowski za 160000 złp (24000 rbs)
 • 16 XI 1868 – na mocy postanowienia Komisji Likwidacyjnej na własność włościan przeszły z dóbr Kliczków Mały 303 morgi i 15 prętów gruntu.
 • 1870 – po przemierzeniu dóbr rozległość gruntów uwłaszczony włościan wynosiła 305 mórg i 209 prętów.
 • 1881 – geometra Ziółkowski sporządza rejestr pomiarowy dóbr
 • 1885 – geometra Kazimierz Podziemski sporządza rejestr pomiarowy dóbr; w skład dóbr wchodzi również młyn wodny Bednarskie, a dobra mają 1848 mórg i 196 prętów.
 • 1881/1882/1886 – na podstawie pomiaru z 1881 r. i dokumentów urzędowych z innych lat, nadział włościański wynosi 310 mórg i 225 prętów, w tym 8 mórg i 209 prętów nieużytków
 • 1896 – na licytacji publicznej [?] dobra nabywa Antoni Grzegorz Tarnowski, syn Ignacego za 46730 rbs
 • ~1908 – zniesienie serwitutów
 • ~1930 – na podstawie rejestru pomiarowego powierzchnia dóbr wynosiła 1291 mórg i 170 prętów kwadratowych (723 ha i 1120 m kw.)
 • 1932 – dobra w spadku po Antonim Tarnowskim posiadają: Maria Celina z Tarnowskich Tarnowska (1/4), Teodozjusz Ignacy Marian Wierzchlejski (3/16), Zofia Maria Wierzchlejska (3/16), Maria Wierzchlejska (3/16) i Tadeusz Józef Wierzchlejski (3/16).
 • 3 XII 1932 – przed notariuszem kaliskim Karolem Wyganowskim dobra nabywa Tadeusz Wierzchlejski za 409589 zł i 16 gr
 • 1933 – powstaje nowa księga hipoteczna dla części zwanej Wyknie (o pow. 112 mórg i 122 pręty), należącej do Marii Celiny Tarnowskiej
 • 6 IX 1944 – na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra przechodzą na własność Skarbu Państwa; dobra rozparcelowano.

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Kliczków Mały, sygn. 334.