Dobra ziemskie Gruszczyce z przyległościami Cienia mała i Niedoń w powiecie sieradzkim, województwie kaliskiem położone

 • 1645/1647/1683 – dobra w posiadaniu [?]
 • 23 VI 1744 – dobra przechodzą na Władysława Krąkowskiego od Jana Radoszewskiego
 • 23 VI 1755 – sukcesorowie Krąkowskiego sprzedają dobra Józefowi Grodzickiemu
 • 1796 – dobra mają wartość 63500 złp
 • 11 IV 1808 – uregulowanie własności na imię Józefa Grodzickiego
 • ~1820 – dobra w spadku po Grodzickim dziedziczą dzieci: Tadeusz, Filip, Ludwik, Teodozja, Anastazja, Stanisława i Józefa
 • ~1821 – powstaje księga wieczysta dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 24 V 1832 – działem między rodzeństwem dobra nabywa Filip Grodzicki za cenę 256970 złp
 • 20 I 1834 – wyrokiem sztabu głównego Armii Czynnej Audytoriatu Polowego dobra ulegają konfiskacie na rzecz Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego
 • 15 X 1834 – na licytacji w Trybunale Cywilnym b. woj. kaliskiego dobra kupuje Józefa Grodzicka za 173000 złp (25950 rbs)
 • 11 I 1845 – dobra kupuje Wilhelm Neugebauer za 306000 złp (45900 rbs)
 • ~1855 – w spadku po Wilhelmie dobra przechodzą na jego syna Rudolfa
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów na własność tychże przechodzą 202 morgi i 43 prętów ziemi we wsi Gruszczyce, 170 mórg i 180 prętów we wsi Niedoń, 31 mórg i 68 prętów w Pustkowiu Wercik oraz 6 mórg w Pustkowiu Dworek
 • ~1870 – po przemierzeniu gruntów włościańskich ich rozległość w Gruszczycach wynosiła 212 mórg i 183 pręty; w pustkowiach Wiercin i Dworek kolejno 30 mórg 32 pręty i 7 mórg 31 prętów; w Niedoniu 175 mórg i 131 prętów
 • ~1870 – do nazwy dóbr dodano „Emilianów”, miejscowość powstałą zapewne na cześć Emilii Neugebauer
 • ~1880 – w skład dóbr wchodzi folwark Checwoda, młyn wodny Pogoń, młyn wodny w Gruszczycach i osada karczemna między gruntami włościan w Cieni Małej
 • ~1893 – powstaje plan oraz rejestr pomiarowy (odłączonej osady karczemnej?) autorstwa Bronisława Bukowińskiego; dobra po odłączeniu osady[?] mają 1624 morgi
 • ~1894 - karczma w Gruszczycach zostaje oddzielona od dóbr; powierzchnia osady to 1 morga i 200 prętów; powstaje oddzielna księga wieczysta pod nazwą „Osada karczemna we dobrach Gruszczyce”.
 • ~1894 – od dóbr odłączona zostaje także osada młynarska Pogoń o pow. 35 mórg; powstaje dla niej osobna księga wieczysta pod nazwą „Osada młynarska Pogoń powiatu sieradzkiego”
 • 3 I 1899 – od Emilii Neugebauer dobra nabywa Aleksandra z Rormanów Paciorkowska
 • ~1912 – dobra po śmierci Aleksandry Paciorkowskiej dziedziczą: Rudolf Marcin, Stefania Emilia Stojowska[?], Anna Joanna, Wacław Feliks, Bogumił Aleksander Teodor, Felicja, Aleksandra Cecylia i Witold MPaciorkowscy

 

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Ksiegi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Gruszczyce, T.1, sygn. 214.