Dobra Ziemskie Gronów z Przyległością Brzeźnica i nowym na Gronowie wystawionym Folwarkiem Grónówek zwanym w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem położone

 • 13 V 1803 – działy między Zarembami; dobra Gronów nabywa za 157800 złp Józef Zaremba
 • ~1803 – istnieje księga hipoteczna dóbr wytworzona przez administrację pruską
 • 22 IX 1819 – Józef Zaremba zapisuje majątek dzieciom: Józefowi i Wiktorii
 • ~1821 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg przepisów Królestwa Polskiego[i]
 • ~1829 – dobra kupuje na licytacji „w drodze beneficjalnej sprzedaży” Józef Paprocki
 • 27 VII 1830 – dobra nabywa Józefa z Paczyńskich 1v. Zaremba 2v. Dzierzgowska
 • 20 XII 1837 – dział przed rejentem Pstrokońskim w Sieradzu; dobra Gronów przeznaczone zostają Józefowi Zarembie, synowi Józefy Dzierzgowskiej; wartość ich wynosi 180000 złp
 • 1864 – na własność włościan przechodzi mocą Ukaz o uwłaszczeniu chłopów łącznie 308 mórg 239 prętów ziemi, w tym 116 m. 227 p. w Gronowie, 188 m. 277 p. w Brzeźnicy i 3 m. 35 p. w Gronówku
 • ~1872 – po śmierci Józefa Zaremby Gronów dziedziczą jego dzieci: Mieczysław, Przemysław, Żelisław, Jadwiga, Kamila, Bolesław i Władysław.
 • 1 IX 1875 – na licytacji przed Trybunałem Kaliskim dobra nabywają za 56719 rbs Konstantyn i Józefa z Zarembów Grabscy.
 • ~1883 – wydzielenie z dóbr folwarku Gronówek o pow. 307 mórg; powstaje oddzielna księga hipoteczna[ii]
 • 1883 – powierzchnia dóbr Gronów wg rejestru pomiarowego geometry Ciężkowskiego wynosi 1395 morgów i 15 prętów
 • 1883/1884 – powierzchnia ziem włościańskich wg tabeli (likwidacyjnej?) w Brzeźnicy wynosi 179 mórg i 142 pręty (w tym 3 m. 158 p. nieużytków)
 • ~1880 – 1884 – cząstki folwarku Gronówek są sprzedawane kolonistom osobnymi kontraktami
 • ~1898 – nadział włościański we wsi Gronów wynosi 60 dziesiatyn i 1421 sążni
 • ? – powierzchnia dóbr wynowi 1394 morgi i 60 prętów wg rejestru pomiarowego
 • ~1900 – dobra (część?) nabywa Kazimierz Grabski za 25479 rbs (od Towarzystwa Kredytowego?)
 • 11 VII 1906 – dobra nabywa Ignacy Gąsiorowski za 73893 rbs
 • 13 XI 1909 – dobra (lub fragment 111 dziesiatyn 294 sążni) nabywają za 10000 rbs Henryk Skrzynia i Izrael Silberg
 • 1909 – z dóbr Gronów wydzielone zostają dobra Gronów lit. A o powierzchni 363 dziesiatyny i 1975 prętów; powstaje oddzielna księga hipoteczna[iii]

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Gronów, T. 1, sygn. 201.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Folwark Gronówek, T. 1, sygn. 203.

[iii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Gronów lit. A, sygn. 244.