Dobra ziemskie Grabówka z przyległością Wolnica w województwie kaliskiem, powiecie sieradzkim leżące

 

 

 • XVIII w. – powstaje kolonia ewangelicka Wolnica Grabowska
 • 22 X 1806 – na mocy dekretu dobra w spadku po Walentym Żeromskim przypadają na synów: Wojciecha Wilhelma Anzelma i Józefa Benedykta.
 • 4 V 1820 – Józef Żeromski sprzedaje swoją połowę dóbr bratu Wojciechowi; wartość dóbr wyniosła 130000 złp
 • ~1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 11 XII 1833 – dobra nabywa Józef Zaremba Cielecki za 110000 złp
 • 27 VI 1841 – dobra nabywa Ludwik Brodowski za 113750 złp
 • 20 I 1845 – Ludwik Brodowski sprzedaje Grabówkę synowi Karolowi Ludwikowi Aleksandrowi za 128000 złp
 • 1864 – na własność uwłaszczonych chłopów przeszło 16 mórg i 90 prętów we wsi Grabówka, a w kolonii Wolnica Grabowska 296 mórg i 75 prętów
 • ~1879 – po śmierci Karola Brodowskiego dobra przechodzą na dzieci: Józefa, Antoniego, Marię, Stefana, Kazimierza i Wandę Brodowskich.
 • 15 X 1880 – dobra nabywa wdowa Teofila Brodowska za 25390 rbs
 • 1888 – Włodzimierz Dymitrowicz sporządza rejestr pomiarowy dóbr; mają one powierzchnię 681 mórg i 206 prętów
 • 28 VIII 1889 – dobra nabywa Stefan Brodowski za 25390 rbs
 • ~1900 – dobra dziedziczy córka Stefana, Bronisława Teofila Ludwika Brodowska.
 • 15 II 1900 – przed notariuszem Białobrzeskim dobra nabywa Michał Rybarkiewicz za 44000 złp.
 • ~1904 - z terenu Grabówki lit. A wydzielonych zostaje 15 osad dla kolonistów
 • 1909 – geometra Podziemski sporządza rejestr pomiarowy

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Grabówka, T. 1, sygn. 204.