Dobra ziemskie Dziegorzew, z Wójtostwem tegoż nazwiska [w] powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskiem położone

 

 • ~1803 – regulacja hipoteki dóbr wg prawa pruskiego
 • 29 VI 1803 – dobra Dzigorzew, razem z dobrami Woźniki, Mnichów i Sucha, nabywa od Jana Krystiana Pontanusa hrabia Jan Wilhelm Ludwik Rittberg za 132000
 • ~1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr Dzigorzew wg przepisów Królestwa Polskiego[i]
 • 11 X 1820 – dwa ogrody wójtowskie na terytorium dóbr nabywa Jan Specht z Sieradza
 • 15 V 1822 – drogą subhastacji publicznej za 111000 złp dobra nabyła Dyrekcja Banku Głównego w Berlinie.
 • 1830/1832 – dobra przechodzą na własność Skarbu Królestwa Polskiego
 • 5 XI 1836 – w Warszawie, przed rejentem Marcinem Ciechanowskim, dobra nabywa Jan Nepomucen Chrzanowski za 74424 złp
 • 1844 – do dóbr Dzigorzew przyłączono wybraniectwo we wsi Dzigorzew, które dotąd należało do dóbr Ekonomia Rządowa Męka.
 • 19 IV 1860 – dobra nabywa Emilian Chrzanowski za 125600 złp (18840 rbs)
 • 1864 – na mocy Najwyższego Ukazu o uwłaszczeniu chłopów, na własność tychże przeszło 510 mórg i 53 pręty ziemi
 • 1 IV 1878 – Emilian Chrzanowski sprzedaje działkę ziemi w okolicy rzeki Michałowi Rudowskiemu
 • 22 II 1879 – następuje (częściowa?) parcelacja dóbr pomiędzy 38 kolonistów, którzy kupili ziemie za łącznie 24000 rbs
 • 1897 – geometra Włodzimierz Dymitrowicz sporządza plan i rejestr pomiarowy dóbr; powierzchnia gruntów chłopskich wynosiła 278 dziesiatyn i 1724 sążnie (w tym 9 dziesiatyn i 625 sążni nieużytków)
 • 1963 – zamknięcie XIX-wiecznej księgi wieczystej dóbr (tomu 1)

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Dzigorzew, T. 1, sygn. 181.