Dobra ziemskie Dębołęka z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone (późniejszy dopisek: do których należy osada Tumidaj zwana)

 • koniec XVIII wieku – dobra posiada Marcin Murzynowski
 • 1802/1803 – taksa sądowa dóbr, wg której ich wartość wynosiła 79322 złp i 7,5 gr
 • ~1793-1806 – powstaje pierwsza księga hipoteczna dóbr, właścicielem jest wg niej Feliks Murzynowski, syn Marcina
 • ~1820 – założono nową księgę hipoteczną dóbr wg przepisów Królestwa Polskiego[i]
 • 1832 – po śmierci Feliksa Murzynowskiego dobra dziedziczą dzieci: Konstanty i Józefa Murzynowscy
 • 15 I 1846 – Konstanty Murzynowski sprzedaje swoją część dóbr Andrzejowi Murzynowskiemu za 11250 rbs.
 • 11 XI 1846 – Józefa z Murzynowskich Falkowska sprzedaje swoją część Andrzejowi Murzynowskiemu za 11250 rbs; całe dobra warte są 22500 rbs czyli 150000 złp
 • 1851 – powstaje plan i rejestr pomiarowy dóbr autorstwa geometry Raczyńskiego
 • 21 VI 1855 – dobra kupuje Władysław Białecki za 220000 złp (33000 rbs)
 • ~1882 – po śmieci Władysława Białeckiego dobra przechodzą na dzieci: Michała, Stanisława i Józefę Gątkiewicz Białeckich.
 • 1864 – na podstawie Ukazu Najwyższego o uwłaszczeniu chłopów, na rzecz włościan odłączono z dóbr 63 morgi i 213 prętów (miary nowopolskiej) gruntu
 • 1872 – powstaje plan dóbr autorstwa geometry Dąbrowskiego
 • ~1872/1873 – na podstawie dokumentacji urzędów włościańskich i planu z 1872 r. nadział chłopski w dobrach Dębołęka wynosił 76 mórg i 290 prętów (w tym nieużytków 204 pręty)
 • ~1874/1875 – włościanie mają prawo zbierania suszu chrustu w lesie na obszarze 771 mórg i 257 prętów wg planu z 1851 r.
 • 1880 – powstaje rejestr pomiarowy geometry Szymanowskiego; dobra mają 1240 mórg i 65 prętów
 • 3 VII 1884 – Michał Białecki odkupuje schedy rodzeństwa za 88400 rbs
 • ~1891 – włościanie w Dębołęce posiadają 79 mórg i 261 prętów ziemi, w tym 2 morgi i 217 prętów nieużytków
 • 1894 – powstaje rejestr pomiarowy autorstwa Włodzimierza Dymitrowicza; dobra mają 1243 morgi i 78 prętów
 • 22 VIII 1905 – Michał Białecki kupuje od rodziny Kubackich 4 dziesiatyny i 40 sążni ziemi z terenu objętego księgą hipoteczną sąsiednich dóbr Ruszków za 600 rbs
 • ~1925 – po śmierci Michała Białeckiego dobra dziedziczy jego córka Józefa Zembrzuska
 • 6 IX 1944 – na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra przejmuje Skarb Państwa

 [i] Archiwum państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Dębołęka, T. 1, sygn. 159.