Dobra Dąbrowa i Budziczna od końca XVIII wieku należały do Kazimierza Lenartowicza, pułkownika WP. Po jego śmierci przeszły w posiadanie czwórki dzieci Kazimierza: Andrzeja, Ludwika, Józefy oraz Otylii. 26.05.1810 r. połowę Dąbrowy i Budzicznej kupił od Ludwika i Otylii ich stryj, a brat Kazimierza, Ksawery Lenartowicz. Dwa lata później (19.06.1812) Andrzej Lenartowicz odkupił brakujące 3/4 dóbr od wszystkich sukcesorów za sumę 195.000 złp, stając się ich wyłącznym właścicielem. Dobra były wówczas obciążone ciężarem gruntowym na rzecz dominikanów sieradzkich i kościoła w Dąbrowie Wielkiej. Kontrakt spisano w obecności Łukasza Kobierzyckiego z Burzenina oraz Józefa Zabłockiego, ówczesnego dzierżawcy pobliskiego Kuśnia.

Niedługo potem, 15.05.1816 r. Lenartowicz sprzedał dobra Dąbrowę Wielką i Budziczną braciom Józefowi i Łukaszowi Kobierzyckim z Majaczewic (za 286.500 złp). Ponieważ do kontraktu nie weszły dobra Sokołów także należące do Lenartowicza, ustalono między nimi granicę. Miała ona biec od narożności Woli Będkowskiej aż do narożności Bogumiłowa i zostać oznaczona na mapie, którą sporządzić miał geometra Jakub Szaniawski.

Mapa ta rzeczywiście została sporządzona przez Szaniawskiego, lecz dopiero w listopadzie 1825 r., dołączono ją zaś do aktu zawartego w tymże roku między Kobierzyckimi a Lenartowiczem o granicę między Sokołowem i Dąbrową. Nosiła tytuł MAPPA Graniczna między Dziedzinami Wsi Dąbrowy Wielkiey JWo Łukasza Kobierzyckiego Radcy Woiewodztwa Kaliskiego dziedziczney i Wo Andrzeja Lenartowicza takze Wsi Sokołowa dziedziczney, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim obydwoch połozonych. Jeometrycznie deliniowana i Kopcami obsypana w Mcu Listopadzie 1825 r. sporządzona i podpisana. W dokumencie opisującym granicę zawarto opis kopców ściennych, gdzie podano odległości i kąt pomiędzy kolejnymi kopcami, a także niezbędne opisy.

 

 

Lenartowiczowie h. Pobóg:

 

Michał + Marianna Załęska

Kazimierz, pułkownik wojsk koronnych + Marianna Rozdrażewska

Andrzej

Ludwik

Otylia + Alojzy Niemojewski

Józefa + Kempisty

Ksawery

 

Granica między dobrami Dąbrowa Wielka i Sokołów, 1825 r. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział Sieradz
Granica między dobrami Dąbrowa Wielka i Sokołów, 1825 r. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział Sieradz

Na mapie widoczne są toponimy: Zarosle Jędrzeiska, Jeziorko Pastwa, Staw Paszkacz, Bor Szołowiska Małe, Bor Szołowiska, Ług Łosice, Bor Lipie. Między narożnikiem granic z Bogumiłowem a narożnikiem granic z Wolą Będkowską usypano 58 kopców granicznych. Ponadto na mapie widocznych jest kilka dróg (do Dąbrowy Wielkiej, z Sieradza do Sokołowa, z Dąbrowy Wielkiej do Sokołowa, "drożyna", dwie "drożyny" z Barczewa),  ługów, wyróżniono też punkt na granicy oddzielający Dąbrowę Wielką od Budzicznej, fragmenty terytoriów Woli Będkowskiej, Sokołowa i Bogumiłowa.