Dobra ziemskie Dąbrówka w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone, z przyległościami i przynależytościami tudzież część Kempkę w mieście Sieradzu sytuowaną (do których należy folwark Mokre i pustkowie Grosiwo)

 

 • 25 X 1802 – Roch Radoszewski (kasztelanic) sprzedał swoje dobra Danielowi Sucheckiemu.
 • ~1793-1806 – za czasów pruskich Suchecki lub jeszcze Radoszewski odkupił część lasu od właściciela sąsiedniego Bogumiłowa, Stefana Szołowskiego.
 • 1810-1813 – dobra wraz z częścią Kempka w Sieradzu dzierżawi Józef Podczaski.
 • 25 VI 1816 – Daniel Suchecki (starosta) sprzedał dobra Dąbrówkę wraz z częścią w Sieradzu zwaną Kempka oraz budynkami dworskiemi i wiejskiemi, rolami, polami, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, zaroszlami, wodami, stawami, młynem wodnym, karczmami, propinacją tak w Dąbrówce jak w Sieradzu na części Kempce, polowaniem, przywilejami do Kempki służącemi Teresie z Podczaskich Morawskiej za 132 000 złp i 132 czerwone złote porękawicznego.
 • 18 XII 1820 – założona została księga hipoteczna dóbr
 • 14 VII 1831 – za 76 000 złp dobra nabywa Teodor Morawski, syn Teresy.
 • 1834 – decyzjami Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego i rozkazem cara dobra zostały skonfiskowane i przejęte przez Skarb Publiczny Królestwa Polskiego (za udział właściciela w powstaniu listopadowym)
 • 1836 – na licytacji dobra nabywa Konstancja z Morawskich Parczewska.
 • 3 X 1838 – dobra nabył Feliks Podczaski.
 • 22 VI 1857 – za 195 000 złp majątek kupił Leopold Strzeszewski.
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów od dóbr odłączono na własność włościan 94 morgi i 158 prętów ziemi.
 • 1874 – powstaje mapa dóbr autorstwa geometry Dąbrowskiego.
 • 12 VII 1884 – za 90 000 rbs dobra kupił Stefan Strzeszewski, syn Leopolda.
 • 1900 – powstaje plan lasów w majątku Dąbrówka Sieradzka