Dobra Ziemskie Cienia Wielka w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położone

 

 • 29 VI 1809 – dobra nabywa Łukasz Ordęga za 136000 złp od Józefa z Kotulina Grodzickiego
 • ~1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr Cienia Wielka wg przepisów Królestwa Polskiego[i]
 • 15 III 1826 – dobra nabywa syn Łukasza Ordęgi, Józef[ii], za 120720 złp
 • 10 VII 1835 – postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego o konfiskacie dóbr Józefa Ordęgi, powodem był udział w powstaniu listopadowym
 • ~1839 – licytacja dóbr w Trybunale Kaliskim; nabywa je Erazm Załuskowski za 53800 złp
 • 1864 – na własność chłopów mocą ukazu o uwłaszczeniu przechodzi 67 mórg i 178 prętów ziemi, w tym 10 m. i 285 p. w Cieni Wielkiej i 56 mórg i 193 pręty w Józefowie
 • ~1881 – do dóbr należy obszar zwany Topiel; wg rejestru pomiarowego i dokumentów Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego cała powierzchnia dóbr wynosiła 495 mórg i 153 pręty (254 dziesiatyny i 630 sążni)
 • 13 IV 1889 – dobra przechodzą na Hilarego Załuskowskiego, syna Erazma
 • 22 V[?] 1889[?] – dobra nabywa za 36000 rbs Erazm Załuskowski, syn Hilarego
 • 22 III 1909 – częściowa parcelacja dóbr; Załuskowski zawiera kontrakt z przeszło 25 kolonistami
 • ~1912 – z dóbr wydzielona zostaje przestrzeń 471 mórg i 71 prętów (271 dziesiatyn i 1430 sążni) sprzedanych w 1909 r.; powstają 24 księgi hipoteczne dla poszczególnych wydzielonych osad, o nazwach: Osada Cienia Wielka, Nowaków, Żurków, Boszczaków, Pabichów, Mamosów, Ubychów, Łuczaków, Podbrudzew, Kozanki, Biesiadów, Jakubczaków, Ostrzęsów, Łąkawa, Alojziaków, Zasiny, Paluchów, Zientarów, Łatków, Podgaje i Wolnów[iii] (w części zapewne od nazwisk właścicieli, w części od toponimów), także Stelmasiaków, Belknerów

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Cienia Wielka, T. 1, sygn. 139.

[ii] http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-ordega

[iii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, sygn. 6, 97, 99, 100, 141, 289, 374, 419, 420, 421, 452, 483, 513, 549, 550, 551, 552, 758, 830, 900, 902, także 731