Dobra ziemskie Bukowiec i Chajów z przyległościami w powiecie sieradzkim województwie kaliskim położone

 

 • 10, 11, 15 VII 1799 – w wyniku działów między Tarnowskimi dobra Bukowiec i Chajew przechodzą na własność Antoniego Tarnowskiego w kwocie 103174 złp, 3 grosze i 6 szelągów
 • ~1820 – regulacja hipoteki dóbr wg przepisów Królestwa Polskiego; powstaje księga wieczysta[i]
 • 28 V 1836 – podział dóbr u notariusza w Sieradzu; Bukowiec z przyległością Bugaj i młynem (1163 morgi i 30 prętów pow., nie licząc 5 mórg i 240 prętów należących do probostwa w Kliczkowie Małym) po śmierci Antoniego Tarnowskiego przechodzi córkę Brunonę, żonę Macieja Stawiskiego za 60000 złp; Chajew z przyległością Święte, mający 1163 morgi i 30 prętów miary nowopolskiej, zostaje wyłączony z księgi wieczystej i otrzymuje swoją własną[ii]
 • 1864 – na mocy Najwyższego Ukazu o uwłaszczeniu chłopów na rzecz tychże odłączono z majątku 207 mórg i 248 prętów ziemi, w tym 140 mórg i 49 prętów w Bukowcu i 67 mórg 199 prętów we wsi Bugaj.
 • 13 II 1865 – licytacja publiczna u rejenta Kancelarii Ziemiańskiej Jana Niwińskiego po wywłaszczeniu Stawiskiej na rzecz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, na której dobra kupuje Krosse z Pregerów, wdowa po Gerszonie Dreher, za 24015 rbs
 • 29 VI 1870 – dobra nabywa Teobald Zakrzewski (dziedzic Kwaskowa) za 32550 rbs
 • 2 VII 1875 – po kolejnym wywłaszczeniu i licytacji w Trybunale Cywilnym w Kaliszu, dobra przechodzą na Stanisława Kruszewskiego, który zaoferował kwotę 18701 rbs
 • 24 VI 1884 – dobra nabywa Roman Kruszewski, syn Stanisława, za 60000 rbs
 • ~1885 – powstaje rejestr pomiarowy Ottomara Wollego; dobra mają 938 mórg i 95 prętów
 • 18 II 1891 – dobra nabywa Garmosek[?] Dąbrowski za 50000 rbs
 • 16 XI 1891 – dobra przejmuje Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Królestwa Polskiego
 • 2 II 1892 – dobra kupuje Maksymilian Pawłowski za 24214 rbs
 • ~1899 – całkowita powierzchnia gruntów włościańskich we wsi Bugaj wynosi 40 dziesiatyn i 413 sążni
 • 26 VII[?] 1899 – dobra nabywają w 65% Chaim Szmulewicz Frydenson, a w 35% Mendel Abramowicz Jakubowicz, za łącznie 25500 rbs
 • ~1900 – całkowita powierzchnia gruntów włościańskich we wsi Bugaj wynosi 74 dziesiatyny i 337 sążni
 • 12 III 1901 – całość dóbr nabywa Mendel Jakubowicz przed notariuszem Bzowskim za 4000 rbs
 • 27 IV 1906 – 80 prętów kwadratowych z dóbr nabywają Izydor i Marianna z Plichtów Leśniczakowie.
 • ~1906 – podział dóbr na Bukowiec lit. A (239 dziesiatyn i 775 sążni), Bukowiec lit. B (119 dziesiatyn i 10 sążni) i Bukowiec lit. C (14 dziesiatyn 840 sążni)

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Bukowiec i Chajew, sygn. 42.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Chajew, sygn. 116.