Dobra ziemskie Będków część A i B w powiecie sieradzkim, województwie kaliskim położone, do których należy pustkowie Sęk.

 • 21 VI 1796 - Michał Wolski sprzedaje Będków cz. B i Wolę Będkowską cz. B Tomaszowi Kowalskiemu, dziedzicowi Rakowic, za 67 000 złp przed Powiatową Komisją Sprawiedliwości w Sieradzu
 • 9 XI 1806 – Seweryn Tyminiecki, właściciel Będkowa, Ligoty i Prażmowa, sprzedaje Będków cz. A i Wolę Będkowską cz. A synowi Wincentemu za 118 000 złp (19 666 talarów i 16 osm. [?])
 • 1807 – powstaje mapa planowa dóbr Będków i Wola Będkowska, autorem jest geometra przysięgły Opitz (mapa nieodnaleziona)
 • Będków cz. B dziedziczy Józefa Honorata Kowalska, żona Nestora Wężyka.
 • 4 III 1820 r.  –Józefa Honorata Wężykowa nabywa Będków cz. A od Wincentego Tymienieckiego przed notariuszem Franciszkiem Nowosielskim w zamian za przekazanie mu Woli Będkowskiej cz. B (wartości 67 000 złp).
 • Przy okazji kontraktu z 1820 r. powstaje mapa graniczna między Wolą Będkowską i Będkowem (mapa nieodnaleziona)
 • 18 IV 1860 – dobra nabywa Paweł Wężyk za 86 500 złp.
 • 25 VI 1860 – dobra nabywa przed kaliskim notariuszem Janem Niwińskim Michał Kobierzycki za kwotę 19 900 rbs.
 • 1864 – odłączono 113 mórg i 275 prętów od wsi Będków i 29 mórg i 221 prętów od wsi Sęk z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19 lutego/2 marca 1864 r.
 • 1875 – powstaje plan dóbr autorstwa geometry Seweryna Kozłowskiego (nie wiadomo, czy istnieje)
 • ok. 1882 – po śmierci Michała Kobierzyckiego dobra przechodzą w spadku na dzieci: Józefa, Antoninę, Stanisławę, Władysława, Annę, Zygmunta, Łukasz i Stefana Kobierzyckich.
 • 1886 – powstaje kolejny plan dóbr i rejestr pomiarowy autorstwa Włodzimierza Dymitrowicza, wykorzystany przez Towarzystwo Kredytowe do ich otaksowania. Część dworska miała wtedy 980 mórg i 190 prętów[i]
 • 7 V 1897 – dobra wykupuje od rodzeństwa Stefan Kobierzycki za 7693 rbs
 • ok. 1938 – po śmierci Stefana Kobierzyckiego dobra przechodzą na dzieci: Stefanię, Feliksa i Jana Kobierzyckich.
 • Na podstawie dekretu z 6 IX 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej, dobra przeszły na własność skarbu państwa.

 


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Zbiór kartograficzny, sygn. 9.