Dobra ziemskie Łosieniec z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 • 26 IX 1790 – dobra nabywa Jan Zbijewski h. Rola od rodziców: Macieja i Antoniny z Biernackich.
 • ~1820 – regulacja hipoteki dóbr, powstaje księga wieczysta[i], dobra warte są 80000 złp
 • ~1830 – po śmierci Jana Zbijewskiego dobra przechodzą na jego dzieci i wnuki: Władysławę i Boliwara Gurowskich (dzieci Teresy ze Zbijewskich), Wiktora, Norberta, Anielę, Konstancję Zbijewskich oraz Wiktorię i Klementynę Gołembowskie (córki Antoniny ze Zbijewskich)
 • 4 XII 1838 – spisano inwentarz dóbr; składały się one z w ogólności z folwarku i wsi zarobnej Łosieniec, dwóch wiatraków oraz karczmy Ludwików; stoi tam drewniany dwór.
 • 20 V 1839 – wyrok adiudykacyjny przysądza dobra Wiktorowi Zbijewskiemu, który wylicytował dobra na licytacji publicznej odbytej w Trybunale Kaliskim w drodze przymusowego wywłaszczenia
 • 5 IV 1843 – dobra od Wiktora Zbijewskiego nabywa Edmund Mikorski (właściciel Rzgowa?) za 120000 złp (18000 rbs)
 • 25 VI 1844 – dobra nabywa Józef Siemiątkowski za 100000 złp (15000 rbs)
 • 19 VII 1858 – dobra nabywa Wincenty Pawłaczyk zwany także Lisowskim za 117000 złp (17550 rbs)
 • 1864 – na mocy Ukazu o uwłaszczeniu chłopów na własność tychże przeszło 122 mórg i 122 pręty miary nowopolskiej ziemi
 • 19 II 1867 – Lisowski zapisuje dobra żonie Cecylii Józefie z Jastrzębskich, po czym umiera
 • ~1875 – grunty włościańskie we wsi Łosieniec mają 154 morgi i 30 prętów (4 morgi i 89 prętów nieużytków)
 • 1891 – powstaje rejestr pomiarowy autorstwa Włodzimierza Dymitrowicza; dobra mają 303 morgi i 70 prętów kwadratowych (ok. 155 dziesiatyn i 952 sążni)
 • ~1906 - dobra nabywa lub raczej dziedziczy Władysław Franciszek Pstrokoński, syn Feliksa i Cecylii Józefy, wdowy po Lisowskim
 • [notka niepewna?]~1907 – z dóbr odłączono 3 morgi i 173 prętów (1 dziesiatyna i 2011 sążni) ziemi na rzecz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej powiatu kaliskiego; w dobrach pozostaje[?] 299 mórg i 197 prętów ziemi
 • 1908 – powstaje plan pt. Plan kolonizacji dóbr Łosieniec[ii] warsztatu geometry Bronisława Bukowińskiego
 • ~1908 – z przestrzeni dóbr wydzielono grunt o nazwie „Kolonia Pstrokońszczyzna”, mający 270 mórg i 171 prętów; powstaje nowa księga hipoteczna dla kolonii.

 

 


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Łosieniec, sygn. 390.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Łosieniec, sygn. 390.